Srijeda, 7 prosinca, 2022

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. listopada 2022. do 02. studenog 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola

Ovo savjetovanje je otvoreno od 24. listopada 2022. do 02. studenog 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec

Ovo savjetovanje je otvoreno od 21. listopada 2022. do 02. studenog 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 21. listopada 2022. do 02. studenog 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Strategije zelene infrastrukture Grada Čakovca

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. listopada 2022. do 02. studenog 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak

Ovo savjetovanje je otvoreno od 23. rujna 2022. do 28. rujna 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica

Ovo savjetovanje je otvoreno od 23. rujna 2022. do 28. rujna 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca

Ovo savjetovanje je otvoreno od 23. rujna 2022. do 28. rujna 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama

Ovo savjetovanje je otvoreno od 23. rujna 2022. do 28. rujna 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 23. rujna 2022. do 28. rujna 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...