Petak, 19 srpnja, 2024

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu

Ovo savjetovanje je otvoreno od 02. prosinca 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2023.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 02. prosinca 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 01. prosinca 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 01. prosinca 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 01. prosinca 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj godini...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 30. studenog 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 30. studenog 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o načinu financiranje Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 30. studenog 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o prijedlogu izmjene mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca

Ovo savjetovanje je otvoreno od 29. studenog 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2023.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. studenog 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...