Nacrt prijedloga Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023.

0
37

Ovo savjetovanje je otvoreno od 01. prosinca 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno odredbi članku 289. st. 7 Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 18/22, 46/22 i 119/22), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

Temeljem prijedloga Proračuna Grada Čakovca za 2023., donosi se Program demografskih mjera Grada Čakovca za 2023.

Odlukom o demografskim mjerama Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca  6/19, 2/22 i 7/22), definirani su financijski poticaji koji se osiguravaju za obitelji, a koji su jedan od važnih čimbenika koji mogu potaknuti obitelji u olakšavanju donošenja odluka i problema vezanih za roditeljstvo.

Grad Čakovec za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, ima osigurana sredstva u svom proračunu.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 01. prosinca 2022. do 06. prosinca 2022.