Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023.

0
98

Ovo savjetovanje je otvoreno od 05. prosinca 2022. do 06. prosinca 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno članku 76. Zakona o sportu (NN, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) programe javnih potreba u sportu, na prijedlog Zajednice sportskih udruga Čakovca, donosi Gradsko vijeće Grada Čakovca zajedno s godišnjim proračunom. Prijedlog programa Zajednice prihvaćen je na sjednici Izvršnog odbora 24. studenog 2022.

Sukladno tome i temeljem Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu, Grad Čakovec donosi javne potrebe u sportu za 2023. godinu i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva u Proračunu. Sredstva se sukladno Zakonu prenose na račun Zajednice koja njima nadalje raspolaže. O izvršenju programa i utrošku sredstava Zajednica izvještava Grad Čakovec u rokovima propisanima Zakonom o proračunu. Tijekom godine stručne službe Grada prate i nadziru korištenje i utrošak sredstava.

Sufinanciranje osnovnih uvjeta za bavljenje sportskim aktivnostima kao što je redovna djelatnost, stručni rad, troškovi korištenja sportskih dvorana i sportskih terena kojima upravlja GP „Ekom“ d.o.o. jedan je od primarnih ciljeva ovog Programa, ali cilj je i u što većoj mjeri poduprijeti financiranje vrhunskog sporta i masovnosti, poglavito djece, sportskih manifestacija, ali i ostalih nepredvidivih, a neophodnih aktivnosti klubova.

Raspodjela sredstava po programima izvršit će se na temelju provedenog javnog poziva korisnicima proračuna Zajednice sportskih udruga Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. godinu i sukladno aktima Zajednice sportskih udruga Čakovca temeljem kojih se vrši raspodjela sredstava, te temeljem javnog poziva kojeg provode stručne službe Grada, a koji se odnosi na financiranje sporta u mjesnoj samoupravi.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 05. prosinca 2022. do 06. prosinca 2022.