Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.

0
4168

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

S obzirom na vrijednosno značajni iznos subvencija koje se osiguravaju u proračunu Grada Čakovca, Odlukom o izvršavanju proračuna pobliže se definira njihova namjena i način isplate iz proračuna.

Osim toga, Državni ured za reviziju je u Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada  naložio da „… za prijenose sredstava trgovačkim društvima u vlasništvu, Grad Čakovec aktima utvrdi koje aktivnosti i koje vrste rashoda će financirati iz proračuna, kako bi bilo razvidno koji su ciljevi financiranja i za koje namjene su sredstva doznačena“. Obzirom da se određeni troškovi trgovačkog društva u vlasništvu Grada (GP „Ekom“) sufinanciraju putem subvencija iz proračuna, predlažu se Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Grada, kojima se pobliže definira namjena i način isplate subvencija.

Planom provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju i unutarnje revizije, Grad Čakovec se obvezao učiniti navedeno.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018 . do 10. prosinca 2018.