Utorak, 23 listopad, 2018
Naslovnica Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 18. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018/2019.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. lipnja 2018. do 11. srpnj 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. lipnja 2018. do 11. srpnj 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. lipnja 2018. do 11. srpnj 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća

Ovo savjetovanje je otvoreno od 21. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...