Petak, 25 svibanj, 2018
Naslovnica Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Ovo savjetovanje je otvoreno od 21. prosinca 2017. do 20. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. prosinca 2017. do 14. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom proračuna za 2019....

Ovo savjetovanje je otvoreno od 2. studenog 2017. do 23. studenog 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga odluke i plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 16. studenog 2017. do 20. studenog 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 16. studenog 2017. do 20. studenog 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 16. studenog 2017. do 20. studenog 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 9. studenog 2017. do 20. studenog 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 8. studenog 2017. do 20. studenog 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...