Četvrtak, 30 lipnja, 2022
Naslovnica Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 25. ožujka 2022. do 24. travnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Radne zone Martane zapad Čakovec

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. ožujka 2022. do 22. ožujka 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Radne zone Martane istok Čakovec

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. ožujka 2022. do 22. ožujka 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...