Nacrt prijedloga Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola

0
27

Ovo savjetovanje je otvoreno od 1. srpnja 2022. do 6. srpnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Osnovne škole dužne su, na osnovi članka 68. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/2011, 5/12,  16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), organizirati prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Spomenute Normative za prehranu učenika u osnovnoj školi donijelo je Ministarstvo zdravlja (NN RH 146/12). Članak 38. Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN RH 63/08, 90/10) navodi da je utvrđivanje nutricionističkih zahtjeva, uvjeta i načina organiziranja prehrane u nadležnosti osnivača škole.

U cilju standardizacije odnosno ujednačavanja kvalitete užine u redovitim osnovnim školama kojima je osnivač, Grad Čakovec inicirao je izradu novog jelovnika za učenike. Jelovnik, koji je usklađen sa svim važećim odredbama propisanim spomenutim Normativima, izradili su stručnjaci Savjeta za zdravi Čakovec u suradnji sa školskim kuharicama odnosno kuharima.

Grad Čakovec u svom je proračunu za 2022. godinu (Sl. gl. Grada Čakovca 6/21), predvidio sredstva za financiranje užine za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca. Odlukom o financiranju užine predlaže se financiranje u iznosu od 5,5 kuna po učeniku dnevno. Pravo na financiranje užine ne ostvaruju roditelji (skrbnici) učenika kojima se troškovi užine financiraju po nekoj drugoj osnovi, primjerice projektom financiranim iz europskih ili drugih izvora.

Predloženom Odlukom u škole se uvodi dodatni nadstandard jer će po prvi puta svi učenici imati jednako kvalitetnu školsku užinu, utemeljenu na jelovniku u čijoj su izradi, uz kuharice odnosno kuhare, sudjelovali liječnici specijalisti školske medicine, pedijatri, nutricionisti i ostali stručnjaci. Ovom se Odlukom, uz navedeno, roditeljima (skrbnicima) dodatno umanjuju troškovi školovanja djece jer će užina biti financirana iz proračuna Grada Čakovca.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 1. srpnja 2022. do 6. srpnja 2022.