Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020.

0
4177

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno člancima 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN RH  76/93,  11/94  i 38/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za sljedeću godinu zajedno s godišnjim proračunom.

Članak 20. Zakona o tehničkoj kulturi ističe da se javne potrebe jedinice lokalne samouprave u tehničkoj kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna grada, odnose na aktivnosti, poslove i djelatnosti lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi s djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture osnovanih za područje županije, grada ili općine, te u svezi s djelovanjem udruga tehničke kulture.

Kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu sredstava proračuna Grada Čakovca udrugama iz područja tehničke kulture čije aktivnosti i projekti predstavljaju doprinos ispunjavanju javnih potreba, odnosno ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Čakovca utvrđeni su Pravilnikom o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima, donesenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 15. rujna 2016. godine (Sl. gl. Grada Čakovca broj 4/16).

Subjekti tehničke kulture dužni su Gradu Čakovcu, u skladu s Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca, s Odlukom o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 6/2013) te na temelju zahtjeva Grada Čakovca, za provedene programe i projekte dostaviti narativna i financijska izvješća o utrošenim financijskim sredstvima.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 04. studenog 2019. do 02. prosinca 2019.