Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2018/2019.

0
3669

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. lipnja 2018. do 11. srpnj 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Na osnovi Odluke koja se predlaže, Grad Čakovec sufinancirat će za školsku godinu 2018./2019. nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Čakovca.

Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015. (Sl. gl. Grada Čakovca 5/2014), prema kojoj su svi učenici s prebivalištem na području Grada Čakovca stekli pravo besplatnog korištenja udžbenika u spomenutoj školskoj godini. Prema navedenoj Odluci, učenici su na korištenje dobili sve udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a učenicima petih razreda na korištenje je predan i geografski atlas, koji se koristi četiri godine.

Grad Čakovec i Međimurska županija potpisali su 24. kolovoza 2014. (KLASA: 021-05/14-01/116, URBROJ: 2109/02-01-14-06) Sporazum o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca, kojim su uredile način sufinanciranja nabave udžbenika. Prema Sporazumu, postupak javne nabave provodila je Međimurska županija, a omjer sufinanciranja bio je sljedeći: Grad Čakovec 2/3 : Međimurska županija 1/3. Planirana vrijednost nabave ukupno 26.455 udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca iznosila je, sukladno s maloprodajnim cijenama iz Kataloga udžbenika, ukupno 1.572.510,00 kn (PDV uračunat). Provedbom postupka javne nabave prikupljene su ponude svih nakladnika te je cijena udžbenika iznosila ukupno 1.270.363,59 kuna, a ovaj je iznos, nakon što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo nabavu udžbenika za učenike iz obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade prema Odluci Vlade RH o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (NN 90/2014), umanjen za 104.833,94 kune. Roditelji koji su prije donošenja odluka Gradskog vijeća Grada Čakovca i Skupštine Međimurske županije kupili udžbenike izvršen je, sukladno sa člankom 7. Odluke (Sl. gl. Grada Čakovca 5/2014), povrat sredstava. I za povrat sredstava sufinanciranje je izvršeno u omjeru 2/3 : 1/3 pa je ukupan iznos nabavljenih udžbenika koji je sufinancirao Grad Čakovec 846.852,39 kuna. Međimurska županija ugovorom (Klasa: 602-02/14-01/12, Urbroj: 2109/02-06-14-16) je 6. svibnja 2015. prenijela vlasništvo udžbenika na Grad Čakovec, a Grad Čakovec ugovorima je vlasništvo nad udžbenicima prenio na osnovne škole.

Člankom 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/2010, 55/2011 i 101/2013) predviđeno je da se udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva upotrebljavaju u školi najmanje četiri (4) godine računajući i školsku godinu u kojoj su odabrani.

Na sastanku održanom u Međimurskoj županiji u svibnju 2015. osnovano je povjerenstvo sastavljeno od šest ravnatelja osnovnih škola, predstavnika Međimurske županije i Grada Čakovca, čiji je zadatak bio donijeti zaključke u vezi s daljnjim postupanjem s udžbenicima nabavljenima za školsku godinu 2014./2015. i s nabavom udžbenika za školsku godinu 2015./2016. Dana 9. lipnja 2015. doneseni su, nakon niza održanih sastanaka u vijećnici Međimurske županije i konzultacija ravnatelja sa stručnim službama u osnovnim školama, zaključci o daljnjem postupanju s udžbenicima.

Sukladno s postignutim dogovorom, svaki je učenik bio dužan vratiti sve udžbenike u školu po završetku nastavne godine. U osnovnim školama osnovane su komisije/povjerenstva za pregled i utvrđivanje stanja udžbenika, pri čemu se razlikuju dvije osnovne vrste udžbenika upotrebljavanih u prethodnim školskim godinama: opravdano uništen udžbenik (ako se utvrdi da je došlo do raspadanja udžbenika ne krivnjom učenika ili roditelja, već zbog kvalitete samog udžbenika, učenik neće izgubiti pravo na besplatno korištenje udžbenicima za sljedeću školsku godinu) te neopravdano uništen udžbenik (namjerno oštećen udžbenik, odnosno udžbenik kojem nedostaje stranica, koji je ispisan kemijskom olovkom, udžbenik koji nije vraćen školu odnosno udžbenik koji zbog bilo kojeg razloga više ne može biti upotrebljavan). Učenik koji u školu ne vrati udžbenike u zadanom roku i učenik koji vrati neopravdano uništene udžbenike gubi pravo na besplatno korištenje udžbenicima u školskoj godini 2015./2016. i 2016./2017. Isto tako, zaključeno je da će se svim učenicima s teškoćama koji u odgojno-obrazovnom radu koriste posebne udžbenike nabaviti svi potpuno novi udžbenici uzevši u obzir da većinu takvih udžbenika čine radni udžbenici. Neki udžbenici za učenike s teškoćama predviđeni su za korištenje tijekom više školskih godina, primjerice čitanka za učenike s posebnim potrebama koja se koristi od 1. do 4. razreda, pa se stoga takvi udžbenici neće nabavljati.

Početkom lipnja 2016. godine na sastanku svih ravnatelja osnovnih škola održanom u vijećnici Međimurske županije dogovoreno je da će se izvršiti nabava potrebnih udžbenika za učenike osnovnih škola i za školsku godinu 2016./2017., i to na osnovi kriterija i zaključaka koji su doneseni i primijenjeni prethodne godine. Udžbenici za školsku godinu 2016./2017. nabavljeni su prema Odluci Gradskog vijeća Grada Čakovca o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2016./2017. (Službeni glasnik Grada Čakovca 3/2016) i Sporazumu o sufinanciranju troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca, sklopljenom između Međimurske županije i Grada Čakovca 27. 9. 2016. (Klasa: 602-02/16-01/9, Urbroj: 2109/2-06-16-3), u skladu s kojima je Grad Čakovec nabavljene uždbenike sufinancirao sa 70 %, a Međimurska županija s 30 %. Ukupan iznos naručenih udžbenika bio je 192.502,00 kn, a nakon uračunatih rabata nakladnika, sufinanciranja Ministarstva znanosti i obrazovanja za učenike iz obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade i sufinanciranja Međimurske županije, iznos koji je Grad Čakovec bio dužan podmiriti bio je 87.533,40 kuna za 2677 udžbenika.

Nakon što su utvrdile stanje udžbenika krajem nastavne godine 2016.,/2017., osnovne škole izradile su narudžbu s nazivima i potrebnim količinama novih udžbenika za školsku godinu 2017./2018. Veliki udio udžbenika nabavljenih sukladno s Odlukom Gradskog vijeća Grada Čakovca iz 2014. koristio se i u školskoj godini 2017./2018. pa su se narudžbe osnovnih škola sastojale od popisa udžbenika koje je potrebno naručiti jer se postojeći zbog dotrajalosti više nisu mogli koristiti ili pak zbog toga što je došlo do promjene (povećanja) broja učenika u razrednim odjelima. Nabava udžbenika za školsku godinu 2017./2018. provedena je sukladno s Odlukom o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2017./2018. (Sl. gl. Grada Čakovca 3/2017), donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca 29.6.2017.)

Ukupan iznos naručenih udžbenika za šk. god. 2017./2018. bio je 140.345,32 kune, od čega je Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo 69.544,20 kuna, Međimurska županija 21.240,34 kn pa je Grad Čakovec bio dužan podmiriti iznos od 49.560,78 kuna za ukupno 2.092 udžbenika.

Za školsku godinu 2018./2019. Međimurska županija provodit će postupak javne nabave te  se zbog ukupno velikog iznosa nabave očekuju rabati nakladnika, sufinanciranje Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i sufinanciranje Međimurske županije i Grada Čakovca u omjeru 1/3 Međimurska županija  – 2/3 Grad Čakovec, što znači da će konačan iznos sufinanciranja nabave udžbenika za učenike osnovnih škola biti umanjen.

Grad Čakovec sklopit će s Međimurskom županijom sporazum o sufinanciranju troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca kojim će se utvrditi kriteriji i načini ostvarivanja prava na sufinanciranje.

Za razliku od Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca iz 2014. godine, prije čijeg su donošenja neki roditelji već kupili udžbenike i zatim u skladu s Odlukom tražili povrat sredstava od Grada Čakovca, prijedlogom ove Odluke ne predviđa se povrat sredstava roditeljima koji žele samostalno kupiti udžbenike.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. lipnja 2018 . do 11. srpnja 2018.

Mayo Clinic, Olmsted Public Health team up with Rochester Public Schools to scan the air for COVID | Post Bulletin daa supplement best 13 medical clinics in rochester, in with reviews – yp.com