Nacrt prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

0
4207

Ovo savjetovanje je otvoreno od 22. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Na temelju odredbi čl. 36. st. 13. i čl. 179. st. 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17) Gradsko vijeće Grada Čakovca je dužno donijeti Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN RH 50/17) koja je stupila na snagu 01.11. 2017.godine.

Odredbom članka 36. st. 9. i st. 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano je:

„Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je, temeljem izvješća iz stavka 9. ovoga članka, donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.”

Temeljem citiranih zakonskih odredbi Gradonačelnik je putem službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave, Odsjek za komunalno i prometno redarstvo Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca, obvezan podnijeti Gradskom vijeću izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera do 31.03. tekuće godine.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 22. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018.