Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Sl. gl. Grada Čakovca 5/16)

0
3691

Ovo savjetovanje je otvoreno od 18. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 21. sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donijelo Odluku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama, objavljenoj u Službenom glasniku Grada Čakovca broj 5/201. (dalje u tekstu: Odluka).

Njome su utvrđeni uvjeti koje moraju ispunjavati udruge za dodjelu prostora na korištenje, postupak dodjele, kriterije po kojima se boduju uvjeti i ostalo.

S obzirom da se udruge sa svojim projektima prijavljuju na natječaje za dobivanje sredstava iz EU fondova, te iz ostalih vanjskih izvora financiranja, jedan od uvjeta za dobivanje predmetnih sredstava je i sklopljen ugovor za korištenje prostora na određeni broj godina 5, u nekim natječajima uvjet je 10 godina.

Odredbom članka 7. st. 1. i st.2.  predmetne Odluke propisano je sljedeće: „Prostori se temeljem natječaja i liste prvenstva dodjeljuju na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Čakovec na određeno vrijeme. Prava i obveze uređuju se ugovorom koji se sklapa na rok od tri godine.“

Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN RH 94/13 i 18/16), Zakonom o udrugama (NN RH 74/14 i 70/17), Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH 26/2015), nije propisan maksimalni rok na koji se sa udrugom sklapa ugovor o dodjeli na korištenje prostora.

Praksa javljanja na natječaje raspisanih od strane EU fondova, te drugih vanjskih institucija, je pokazala da je jedan od uvjeta za dobivanje sredstava ugovor o korištenju prostora, nekretnine, sklopljen na što duži period. S obzirom da se tu radi o natječajima kojima se prikupljaju sredstva koja se ulažu u nekretninu koju koristi udruga za svoje potrebe i obavljanja svoje registrirane djelatnosti, a u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca, te da ne postoji zakonska zabrana sklapanja ugovora na duži rok, ovom izmjenom i dopunom predmetne odluke omogućilo bi se nakon raspisivanja javnog natječaja ili produženja postojećeg ugovora, a pod uvjetom ispunjavanja svih kriterija propisanih odredbama Odluke, sklapanje ugovora o dodjeli na korištenje prostora na rok od 5 ili 10 godina, pod uvjetom da se udruga predmetnim ugovorom javlja, tj. dostavlja ga kao dokaz ispunjavanja uvjeta radi dobivanja sredstava iz EU fondova ili nekih drugih izvora, a u svrhu ulaganja u predmetni prostor radi obavljanja registrirane djelatnosti udruge, djelatnosti za opće dobro, u interesu Grada Čakovca.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 18. lipnja 2018 . do 11. srpnja 2018.