Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.

0
4426

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Ovom Izmjenom i dopunom Programa određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te sufinanciranje investicija prema programu Međimurskih voda d.o.o., na području Grada Čakovca u 2019. godine i to za:

  1. a) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu,
  2. b) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada,
  3. c) Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom,
  4. d) Sufinanciranje investicija prema programu Međimurskih voda d.o.o. sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca.

Izmjena i dopuna programa gradnje sadrži:

  • opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme i sufinanciranje investicija prema programu Međimurskih voda d.o.o. sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca,
  • iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti
  • opis poslova s procjenom troškova potrebnim za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom,
  • iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Izmjena i dopuna program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Čakovca, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izgradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom po pojedinim lokacijama, i raspoloživim financijskim sredstvima. Program također sadrži sufinanciranje Investicija prema programu Međimurskih voda d.o.o., sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca.

 

 

 

1.1.     NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

 

R.BR. NAZIV OBJEKTA PROGRAM ZA 2019. IZMJENA PROGRAMA ZA 2019.
1. Projekti za ulice, izrada projektne dokumentacije 250.000,00 160.000,00
2. Martane istok – stambena zona, Čakovec, izgradnja neuređenih dijelova građevinskog područja 1.000.000,00 1.000.000,00
3. Travnička ul. U Čakovcu, 3. faza , postojeća građevina koja će se rekonstruirati 2.000.000,00 1.200.000,00
4. Pješačko biciklistička staza I.G. Kovačića , Čakovec, postojeća infrastruktura koja će se rekonstruirati 50.000,00 7.000,00
5. Ul. J. Zrinskog , Mačkovec, uređenje neuređenih dijelova građ. područja 250.000,00 262.000,00
6. Ul. D. Tadijanovića , Čakovec, uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja 50.000,00 50.000,00
7. Nova ulica , Savska Ves, uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja 1.000.000,00 15.000,00
8. Gospodarska zona Ivanovec, uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja 50.000,00 0,00
9. Groblja – Izgradnja 150.000,00 100.000,00
10. Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu, uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja 50.000,00 40.500,00
11. Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok, sanacija 550.000,00 487.000,00
12. Rekonstrukcija nadvožnjaka u Kalničkoj ulici u Čakovcu, postojeća građevina komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati 16.000.000,00 7.500.000,00
13. Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi, infrastruktura koja će se graditi i rekonstruirati u uređenim dijelovima građevinskog područja 500.000,00 150.000,00
14. Zona Policijske uprave u Čakovcu, infrastruktura koja će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja 1.000.000,00 10.000,00
15. Kružno raskrižje Novakova ul. – O. Keršovanija – M. Hrvatske u Čakovcu, postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 200.000,00 109.000,00
16. Zona Brezje – priključci 0,00 375.000,00
17. Poslovni park Međimurje  – Gospodarska zona Istok – sjeverni dio ( prometnice ) – projekt 0,00 1.875,00
18. Zona Brezje Mihovljan – projekt 0,00 2.800.000,00
UKUPNO 23.100.000,00 14.267.375,00

 

 

Izvor financiranja izgradnje i rekonstrukcije cesta i javnih površina ( pješačko – biciklističkih staza, trgova, javnih prolaza i sl.) je iz Proračun Grada Čakovca – komunalni doprinos, prihod od prodaje nefinancijske imovine, ostali prihodi za posebne namjene i sufinanciranja od strane ministarstva, fondova RH i EU fondova.

 

 

 

1.2. JAVNA RASVJETA
R.BR. NAZIV OBJEKTA PROGRAM ZA 2019. IZMJENA PROGRAMA ZA 2019.
1. Martane istok – stambena zona, Čakovec, Uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja 200.000,00 0,00
2. Dopuna javne rasvjete na području Grada, građenje komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskih područja 500.000,00 113.000,00
3. Dopuna javne rasvjete u ul. Dr. Ivana Novaka, građenje komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskih područja 400.000,00 80.000,00
4. Dopuna javne rasvjete Vukovarska – Globetka, građenje komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskih područja 300.000,00 0,00
5. Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu 100.000,00 8.000,00
6. Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža 600.000,00 1.340.000,00
7. DTK zona Brezje 480.000,00 480.000,00
UKUPNO 2.580.000,00 2.021.000,00

 

Izvor financiranja izgradnje javne rasvjete je iz Proračuna Grada Čakovca – komunalni doprinos, prihod od prodaje nefinancijske imovine, ostali prihodi za posebne namjene i sufinanciranje od strane ministarstva, fondova RH i EU fondova.

 

 

 

1.3.     ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

1.3.1.  GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJEKOMUNALNIM OTPADOM

 

R.BR. NAZIV OBJEKTA PROGRAM ZA 2019. IZMJENA PROGRAMA ZA 2019.
1. Sanacija odlagališta Totovec 1.000.000,00 400.000,00
UKUPNO 1.000.000,00 400.000,00

 

(* – sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, čl. 33, st. 13. i 14, NN 94/13, 73/17, 14/19, Uredba o gospodarenju kom. otpadom NN 50/17, 84/19)

 

Izvori financiranja sanacije odlagališta komunalnog otpada i nabava ostale opreme je iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture te vrste, ostali prihodi za posebne namjene i sufinanciranja od strane ministarstva, fondova RH i EU fondova.

 

1.4. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
R.BR. NAZIV OBJEKTA PROGRAM ZA 2019. IZMJENA PROGRAMA ZA 2019.
1. Investicije prema programu Međimurskih voda 300.000,00 300.000,00
UKUPNO 300.000,00 300.000,00

 

(* – sufinanciranje sredstvima iz proračuna)

 

Izvori financiranja komunalnih vodnih građevina je iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna (*) te sufinanciranje ministarstva, fondova RH i EU fondova.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. studenog 2019. do 02. prosinca 2019.