Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

0
4112

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

  1. U članku 8. st. 4. Odluke o komunalnom doprinosu, u rečenici „U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa manjeg od 100.000,00 kn, ukoliko obveznik ne plati uzastopno dvije rate, provest će se postupak ovrhe…“ dodaju se riječi „punog iznosa komunalnog doprinosa“.

U starijim Odlukama o komunalnom doprinosu, obveznik je kod obročne otplate komunalnog doprinosa bio dužan osigurati zadužnicu ili administrativnu zabranu koje su se u slučaju neplaćanja dospjelih obroka realizirale u punom iznosu komunalnog doprinosa. Odlukom o komunalnom doprinosu (Sl. gl. Grada Čakovca 4/18), zbog pojednostavljenja postupka izbačen je termin osiguranja putem administrativne zabrane i zadužnice za iznose komunalnog doprinosa do 100.000,00 kn, međutim kako je ostalo nejasno da li se ovrha provodi samo na dospjeli dug ili puni iznos komunalnog doprinosa, bilo je potrebno donijeti gore navedene izmjene.

 

  1. U članku 15. st. 1. Odluke o komunalnom doprinosu, iza rečenice „Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 30% investitorima koji će zaposliti više od 10 novih radnika na neodređeno vrijeme i to u roku od 6 mjeseci od dana dobivanja uporabne dozvole, o čemu moraju dostaviti dokaz, a ukoliko dokaz ne dostave obvezni su platiti komunalni doprinos u cijelosti.“, dodaje se nova rečenica: „ Dokaz o zapošljavanju isključivo je kopija obrasca prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.“

 

Odluka o smanjenju iznosa komunalnog doprinosa za 30 % investitorima koji će zaposliti više od 10 novih ljudi donesena je 2014. godine. U međuvremenu se pokazalo da je potrebno definirati što se može smatrati dokazom o zapošljavanju, a sve kako bi se izbjegle moguće manipulacije s popisima o broju radnika prije odnosno nakon završetka investicije i sl.

 

  1. U članku 7. Odluke o komunalnom doprinosu donosi se slijedeća izmjena: Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa:
 

ZONA

I II III  IV. V.
kn/m3 40.00

50,00

36.00

45,00

30.00

37,50

24.00

30,00

11.50

14,50

Komunalni doprinos prihod je lokalne samouprave koji se koristi za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Posljednja korekcija jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa Grada Čakovca bila je 2009. godine. Obzirom da su se troškovi navedenog financiranja od tada znatno povećavali, te uzimajući u obzir stanje komunalne infrastrukture, odnosno nužnost pojačanog održavanja iste, bilo je potrebno donijeti gore navedenu korekciju jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018 . do 10. prosinca 2018.