Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.

0
4218

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno članku 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), o pravima u sustavu socijalne skrbi odlučuju Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi, Grad Čakovec donosi Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti te za njegovo provođenje osigurava sredstva u svom proračunu.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018 . do 10. prosinca 2018.