Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca

0
643

Ovo savjetovanje je otvoreno od 25. ožujka 2022. do 24. travnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Zakon o gospodarenju otpadom (NN RH 84/2021, u daljnjem tekstu Zakon) stupio je na snagu 31. srpnja 2021. Razlozi donošenja Zakona su daljnja usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa direktivama EU. U svrhu zaštite okoliša i zdravlja moraju se poduzimati mjere sprječavanja ili smanjenja nastanka otpada, smanjenja negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenja ukupnih učinaka uporabe sirovina, poboljšanja učinkovitosti uporabe sirovina, povećanja recikliranja i ponovnog korištenja reciklata sve radi prelaska na kružno gospodarstvo i dugoročnu konkurentnost RH i EU.

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca:
– definiraju se davatelj javne usluge, korisnik javne usluge i područje pružanja javne usluge,
– propisuju se obveze davatelja javne usluge i korisnika javne usluge,
– propisuju se kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za skupljanje otpada,
– propisuje se najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima,
– propisuju se obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
– određuje se iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjima načina na koji je određena
– određuje se način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana i korisnika usluge na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
– određuje se način pojedinačnog korištenja javne usluge te  način korištenja zajedničkog spremnika
– određuju se prihvatljiv dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge
– definira se način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima
–  propisuju se ugovorne kazne.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 25. ožujka 2021. do 24. travnja 2022.