Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama programa objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.

0
3643

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. donesen je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 1. prosinca 2017. (Sl. gl. Grada Čakovca 5/17).

S obzirom na predložene izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca, potrebno je donijeti i Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.

Ovom Izmjenom i dopunom Programa određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te sufinanciranje investicija prema programu Međimurskih voda d.o.o, na području Grada Čakovca u 2018. god. i to za:

 1. a) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu,
 2. b) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada,
 3. c) Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom,
 4. d) Sufinanciranje investicija prema programu Međimurskih voda d.o.o. sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca.

Izmjena i dopuna programa gradnje sadrži:

 • opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme te sufinanciranje investicija prema programu Međimurskih voda d.o.o. sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca,
 • iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti
 • opis poslova s procjenom troškova potrebnim za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom,
 • iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Izmjena i dopuna program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Čakovca, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izgradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom po pojedinim lokacijama, i raspoloživim financijskim sredstvima. Program također sadrži sufinanciranje Investicija prema programu Međimurskih voda d.o.o,  sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca.

U nastavku se daje pregled izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.:

 

 

 • NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE
R.BR. NAZIV OBJEKTA PROGRAMA ZA 2018. IZMJENA PROGRAMA ZA 2018.
1. Projekti za ulice 250.000,00 250.000,00
2. Martane Istok – stambena zona, Čakovec 500.000,00 500.000,00
3. Gospodarska zona istok- sjeverni dio, Čakovec 300.000,00
4. Športska ul. Mihovljan 1.000.000,00 1.200.000,00
5. Zona Brezje Mihovljan 200.000,00
6. Sanacija opasnih mjesta – nacionalni program 2.000.000,00
7. Travnička ulica, Čakovec 1.000.000,00 1.200.000,00
8. Poljska ulica, Čakovec 100.000,00
9. Pješačko-bic. staza I.G.Kovačića, Čakovec 300.000,00 100.000,00
10. Ul. J. Zrinskog, Mačkovec 100.000,00 100.000,00
11. Ul. D. Tadijanovića , Čakovec 200.000,00 100.000,00
12. Nova ul. S. Ves 1.000.000,00 1.000.000,00
13. Gospodarska zona Ivanovec 100.000,00 100.000,00
14. Groblja, izgradnja 200.000,00
15. Ul. Hrvatskih branitelja, Čakovec 500.000,00 700.000,00
16. Nova ulica u Žiškovcu 100.000,00 100.000,00
17. Cesta Krištanovec – Slemenice 1.500.000,00 35.000,00
18. Ul. I. L. Ribara, N.S. Rok 700.000,00 700.000,00
19. Rekonstrukcija nadvožnjaka u Kalničkoj ul. , Čakovec 3.000.000,00 3.000.000,00
20. Sanacija cesta i staza, stambeni kvartovi u Čakovcu 900.000,00 350.000,00
21. Izgradnja ul. Planinarski put, Čakovec 100.000,00 100.000,00
22. Izgradnja ceste u Štefancu 0,00 500.000,00
UKUPNO: 14.050.000,00 10.035.000,00

 

 

Izvor financiranja izgradnje i rekonstrukcije cesta i javnih površina ( pješačko – biciklističkih staza, trgova, javnih prolaza i sl.) je iz Proračun Grada Čakovca – komunalni doprinos, prihod od prodaje nefinancijske imovine, ostali prihodi za posebne namjene i sufinanciranja od strane ministarstva, fondova RH i EU fondova.

 

 

 

 

 • JAVNA RASVJETA
R.BR. NAZIV OBJEKTA PROGRAM ZA 2018.  IZMJENA PROGRAMA ZA 2018.
1. Martane Istok – stambena zona, Čakovec 50.000,00 50.000,00
2. Dopuna javne rasvjete na području Grada 100.000,00 350.000,00
3. Športska ul. Mihovljan 250.000,00 250.000,00
4. Dopuna javne rasvjete I. Novaka, Čakovec 150.000,00 150.000,00
UKUPNO :            550.000,00           800.000,00

 

Izvor financiranja izgradnje javne rasvjete je iz Proračun Grada Čakovca – komunalni doprinos, prihod od prodaje nefinancijske imovine, ostali prihodi za posebne namjene i sufinanciranje od strane ministarstva, fondova RH i EU fondova.

 

 • ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

1.3.1. GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM (*)

R.BR. NAZIV OBJEKTA PROGRAM ZA 2018. IZMJENA PROGRAMA ZA 2018.
1. Sanacija odlagališta Totovec 1.000.000,00                            200.000,00
2. Izgradnja oporabilišta Totovec 1.000.000,00  –
UKUPNO : 2.000.000,00 200.000,00

 

(* – sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, čl. 33, st. 13. i 14, NN 94/2013, Uredba o gospodarenju kom. otpadom NN 50/17)

 

Izvori financiranja sanacije odlagališta komunalnog otpada, izgradnje oporabilišta i nabava ostale opreme je iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture te vrste, ostali prihodi za posebne namjene i sufinanciranja od strane ministarstva, fondova RH i EU fondova.

 

2.1.      KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

R.BR. NAZIV OBJEKTA IZMJENA PROGRAM 2018.  IZMJENA PROGRAMA 2018.
1. Investicije prema programu Međimurskih voda 300.000,00 300.000,00*
UKUPNO : 300.000,00 300.000,00*

 

(* – sufinanciranje sredstvima iz proračuna)

Izvori financiranja komunalnih vodnih građevina je iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna (*) te sufinanciranje ministarstva, fondova RH i EU fondova.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. lipnja 2018 . do 11. srpnja 2018.