Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020.

0
4642

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. studenog 2020. do 07. prosinca 2020. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Grad Čakovec na prijedlog Zajednice sportskih udruga Čakovca utvrđuje javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva u Proračunu.

Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020., donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca 5. prosinca 2019., temeljem čega je Zajednica sportskih udruga Čakovca provela Javni poziv korisnicima proračuna Zajednice sportskih udruga Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020.

Temeljem Rezultata Javnog poziva od 16. travnja 2020. i Zaključka Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga o smanjenju iznosa kojima se financiraju programi prihvaćeni Javnim pozivom zbog pandemije uzrokovane virusom COVID–19 od 17. srpnja 2020. te prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. koji je donio Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Čakovca 29. rujna 2020., Zajednica predlaže pristupanju izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020.

Raspodjela sredstava po aktivnostima:

  1. Troškovi korištenja dvorana

 Namjena sredstava za korištenje sportskih dvorana odnosi se na sufinanciranje korištenja dvorana za program treninga sportaša koji se realizira na gradskim sportskim objektima i u školskim sportskim dvoranama. Satnice su uređene Pravilnikom o kriterijima za raspodjelu sredstava. Zbog pandemije virusa COVID-19 i odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite nije bilo moguće koristiti sportske dvorane tijekom dijela ožujka, travnja, svibnja, dijela lipnja i stoga se potrebni iznos sredstava umanjuje za neiskorišteni iznos od 70.000,00 kn.

  Plan Izmjene
Troškovi korištenja dvorana 320.000,00 250.000,00
  1. Sportske aktivnosti mlađih kategorija

Osnovni cilj programa sporta mlađih kategorija je utjecati na opći rast i razvoj, ali i pripremu djece za bavljenje sportom. Zajednica sportskih udruga Čakovca tijekom ljetnih školskih praznika organizira sportske kampove pod nazivom „Svaki tjedan sport jedan“, s ciljem da se djeci tijekom ljetnih školskih praznika omogući kontinuirano bavljenje sportskim aktivnostima. Naime, prestankom škole u lipnju uglavnom prestaju i vanškolske sportske i druge aktivnosti, a isto tako mnogi sportski klubovi tijekom ljeta ne održavaju treninge. Početak ljetnih kampova je bio pomaknut za tjedan dana zbog preporuka Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, a vezano za epidemiološku situaciju a tri sportska kampa nisu održana. Osim toga, nisu održani zimski sportski kampovi što rezultira smanjenjem potrebnog iznosa za 30.000,00 kn.

  Plan Izmjene
Ljetni sportski kampovi „Svaki tjedan sport jedan“ i zimski sportski kampovi 150.000,00 120.000,00

 

  1. Izdaci za rekreaciju i sport – ostali

Temeljem pristiglih prijava na Javni poziv, područje ostali izdaci za sport i rekreaciju, te odluke Izvršnog odbora o financiranju sportskih programa i projekata, sklopljeni su ugovori za ukupno 24 programa i projekta čija je ukupna vrijednost 112.500,00 kn u odnosu na planiranih 120.000,00 kn. Uslijed nastupa pandemije i umanjenih aktivnosti klubova iznosi su umanjeni za 20 %. Uz to je pet kluba odustalo od izvršenja programa što planirana sredstava u iznosu od 80.000,00 kn čini dostatnima za sve aktivnosti.

Sredstva planirana u proračunu Grada Čakovca osiguravaju se dijelom za sufinanciranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za Grad Čakovec, a služe za zadovoljavanje ad hoc programa i rješavanje situacija čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti. Za tu je svrhu u proračunu osigurano 68.000,00 kn.

Iznosom od 12.000,00 kn godišnje podmiruju se troškovi najma za prostor ZSUISMŽ.

  Plan Izmjene
     Tekuće donacije sportskim društvima 200.000,00 160.000,00

 

  1. Sufinanciranje sportskih manifestacija

Ovaj program odnosi se na sufinanciranje gradskih, državnih i međunarodnih sportskih susreta od osobitog interesa za Grad Čakovec, a sufinancira se korištenje sportskog objekta ili dio organizacijskih troškova priredbe (troškovi sudaca, medalja, pehara, tiskanog materijala, prehrana i sl.). Do povećanja je došlo zbog velikog broja sportskih natjecanja koja su prijavljena u godini kada Čakovec nosi titulu Europskog grada sporta 2020.

Temeljem pristiglih prijava na Javni poziv, područje organizacija sportskih manifestacija, te odluke Izvršnog odbora o financiranju sportskih manifestacija, sklopljeni su ugovori za 29 projekta i programa čija je ukupna vrijednost 221.500,00 kn. Ugovoreni iznos je znatno veći od planiranoga jer se nije očekivao toliki broj kvalitetnih prijava. Zbog pandemije COVID-19 neće se održati svi ugovoreni programi.

  Plan Izmjene
Sportske manifestacije 100.000,00 200.000,00

 

  1. Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti mlađih kategorija

Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnost mlađih kategorija od posebnog su interesa za Grad Čakovec. Sredstva se dodjeljuju nakon obavljenog javnog poziva Zajednice sportskih udruga Čakovca, a honoriraju se klubovi/udruge koji postižu vrhunske rezultate ili imaju veliki broj članova mlađih uzrasnih kategorija. Do smanjenja je došlo zbog činjenice da tijekom pandemije virusa COVID-19 i smanjenja broja natjecanja klubovi nisu odradili planirane sportske događaje.

Temeljem pristiglih prijava na Javni poziv, područje financiranje vrhunskog sporta i masovnosti, te odluke Izvršnog odbora o financiranju prijavljenih programa i projekata, sklopljen je ugovor za 12 projekta čija je ukupna vrijednost 769.000,00 kn, odnosno nakon umanjenja iznosa i odustajanja od održavanja pojedinih programa zbog pandemije COVID-19 iznos je 615.200,00 kn. Planirane izmjene uključuju i iznos isplaćen klubovima po osnovi iz prethodne godine (klubovi su izvješće bili dužni predati do 15. siječnja 2020. godine te je nakon toga išla isplata preostalih 20 % ugovorenih sredstava).

  Plan Izmjene
Sufinanciranje kvalitetnog sporta i masovnosti mlađih kategorija 700.000,00 675.000,00
  1. Europski grad sporta

Čakovec tijekom cijele 2020. nosi titulu Europskog grada sporta. Prestižnu titulu dodjeljuje organizacija ACES Europe sa sjedištem u Bruxellssu. Prijava Čakovca zadovoljila je sve tražene elemente natječaja i tako se naš grad našao u rijetkom društvu gradova od 25.000 do 500.000 stanovnika koji ima opremljenu sportsku infrastrukturu, najviše standarde transparentnosti kod dodjele javnih sredstava i posloženu politiku podrške sportu. Sredstva se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja, a sa svrhom da se sadržajno i programsko obogati 2020. god. u znaku sporta. Zbog ograničavanja sportskih natjecanja i događaja temeljem odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite, a zbog pandemije virusa COVID-19 dio prijavljenih projekata nije mogao biti održan.

Temeljem pristiglih prijava na Javni poziv, te odluke Izvršnog odbora o financiranju prijavljenih programa i projekata, sklopljeni su ugovori za 2 projekta čija je ukupna vrijednost 44.000,00 kn, odnosno nakon umanjenja iznosa zbog pandemije COVID-19 iznos je 40.000,00 kn. Tome iznosu pridodaju se troškovi promocije titule.

  Plan Izmjene
Europski grad sporta 100.000,00 50.000,00

 

  1. Sport u mjesnoj samoupravi

Sredstva predviđena za sport u mjesnoj samoupravi raspodjeljuju vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara temeljem provedenog javnog poziva. Prvotno planirana sredstva umanjena su  zbog nastupa pandemije COVID-19.

  Plan Izmjene
Sport u mjesnoj samoupravi 814.000,00 692.200,00

 

  1. Korištenje sportskih objekata kojima upravlja GP „Ekom“ d.o.o.

Sredstva predviđena za tu namjenu određena su odlukom Izvršnog odbora ZSU. Prvotno planirana sredstva umanjena su zbog nastupa pandemije COVID-19, tj. zbog nekorištenja terena i objekata od strane klubova, sukladno odluci Izvršnog odbora ZSU od 9. studenoga 2020. god. U proračunu Grada predviđena su sredstva u manjem iznosu jer se obveza za prosinac 2020. godine podmiruje u idućoj godini.

  Plan Izmjene
Korištenje sportskih objekata 1.725.000,00 1.594.900,00

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. studenog 2020. do 07. prosinca 2020.