Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019.

0
4330

Ovo savjetovanje je otvoreno od 18. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Grad Čakovec na prijedlog Zajednice sportskih udruga Čakovca utvrđuje javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva u Proračunu.

Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. godinu donesen je 13. prosinca 2018. godine, a Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. godinu 11. srpnja 2019. godine.

Izvršni odbor Zajednice Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama donio je na svojoj 128. sjednici održanoj 18. studenoga 2019. godine nakon čega je Odluka dostavljena u Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću koji gradonačelnikovom stručnom kolegiju temeljem toga predlaže pristupanje izmjenama i dopunama koje se odnose na raspodjelu sredstava za aktivnost:

1. Korištenje sportskih objekata

Namjena sredstava za korištenje sportskih objekata odnosi se na sufinanciranje korištenja sportskih objekata kojima upravlja GP „Ekom“ d.o.o. članovima Zajednice sportskih udruga Čakovca. Obrazloženje Zajednice je da je do promjene iznosa najviše došlo kod nogometnih klubova zbog povećanog broja odigravanja utakmica u odnosu na planirano kao i treniranje dodatnih ekipa iz ženskog sastava. Nadalje se navodi da je ostalo povećanje rezultat povećanog broja članova, prije svega mladih, što znači i veći broj treninga.

Tabelarni prikaz:

  Plan Izmjene
Korištenje sportskih objekata 1.600.000,00 1.725.000,00

 

2. Poticanje i promicanje sporta

Sredstva predviđena za sport koja se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja, a smatraju se važnim za promicanje i razvitak sporta, a ne spadaju pod vrhunski sport i masovnost ili sportske manifestacije. Dio troškova koji nisu prvotno planirani utrošen je na neplanirane aktivnosti klubova koje je trebalo financirati, a dio na prijavu i popratne troškove apliciranja za titulu Europskog grada sporta.

  Plan Izmjene
Tekuće donacije sportskim društvima 188.000,00 250.000,00

 

3. Sport u mjesnoj samoupravi

Sredstva predviđena za sport u mjesnoj samoupravi raspodjeljuju vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara temeljem provedenog javnog natječaja i temeljem procjene potreba za podmirivanje troškova održavanja objekata i terena. Do povećanja je došlo zbog neplaniranih aktivnosti i dobrih rezultata klubova i plasiranja na državna natjecanja ili u viši rang natjecanja.

Tabelarni prikaz promjene:

  Plan Izmjene
Sport u mjesnoj samoupravi 742.000,00 751.000,00

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 18. studenog 2019. do 02. prosinca 2019.