Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.

0
3637

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. lipnja 2018. do 11. srpnj 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Grad Čakovec na prijedlog Zajednice sportskih udruga Čakovca utvrđuje javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva u Proračunu. Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. godinu donesen je 1. prosinca 2017. godine.

Temeljem raspisanog Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2018. godinu, koji je uslijedio nakon donošenja Javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. godinu, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata i programa zbog broja i kvalitete prijavljenih programa uputilo je gradonačelniku prijedlog za prihvaćanje programa u iznosima koji premašuju planirana sredstva Programom javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. godinu. Nakon prihvaćanja prijedloga od strane gradonačelnika sklopljeni su ugovori s korisnicima sredstava u ukupnom iznosu većem od planiranog Programom javnih potreba za 2018. godinu zbog čega se pristupa izmjenama i dopunama.

Izmjene i dopune odnose se na raspodjelu sredstava po sljedećim aktivnostima:

 

B.) „NOSITELJ PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GRADA ČAKOVCA“

 

Točka 3. „SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA“, pozicija Proračuna 1027A100005:

  Plan Izmjene
Tekuće donacije sportskim društvima 180.000,00 230.000,00

 

Sufinanciraju se gradski, državni i međunarodni sportski susreti i natjecanja od osobitog interesa za Grad Čakovec. Povećanje proizlazi iz broja i kvalitete prijavljenih programa na Javni poziv 2018. god. za organizacijom manifestacija.

 

Točka 4. „SUFINANCIRANJE KVALITETNOG SPORTA I MASOVNOSTI MLAĐIH KATEGORIJA“, pozicija Proračuna 1027A100007:

  Plan Izmjene
Tekuće donacije sportskim društvima 500.000,00 600.000,00

 

Sufinanciranje kvalitetnog sporta i masovnosti mlađih kategorija od posebnog su interesa za Grad Čakovec. Povećanje proizlazi iz broja i kvalitete prijavljenih programa na Javni poziv 2018. god.

Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2018. godinu potrebno je donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. lipnja 2018 . do 11. srpnja 2018.