Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.

0
4185

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2018. godinu, potrebno je izvršiti Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.

Izmjene i dopune odnose se na raspodjelu sredstava po sljedećim aktivnostima:

A.) NOSITELJ PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA ČAKOVCA

 Točka 2. SPORTSKE AKTIVNOSTI MLAĐIH KATEGORIJA“, pozicija proračuna 1027A100001, 381154:

Zajednica sportskih udruga Čakovca tijekom ljetnih školskih praznika organizira sportske kampove pod nazivom „Svaki tjedan sport jedan“. Navedeni projekat prijavljen je na Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini Središnjeg državnog ureda za sport. Sredstva su odobrena u traženom iznosu 75.350,00 kn. Iznos predviđen u Proračunu Grada Čakovca u visini 150.000,00 kn umanjuje se za dobivena sredstva na natječaju.

Raspored sredstava odnosi se na sljedeće:

  Plan Izmjene
Ljetni sportski kampovi „Svaki tjedan sport jedan“ i zimski sportski kampovi 150.000,00 74.650,00

 

Točka 4. KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA, pozicija proračuna 1027A100001, 381156:

Namjena sredstava za korištenje sportskih objekata odnosi se na sufinanciranje korištenja sportskih objekata kojima upravlja GP „Ekom“ d.o.o. članovima Zajednice sportskih udruga Čakovca:

  Plan Izmjene
Korištenje sportskih objekata 1.500.000,00 1.600.000,00

 

B.) „NOSITELJ PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GRADA ČAKOVCA“

Točka 1. POTICANJE I PROMICANJE SPORTA, pozicija proračuna 1027A100001, 38115:

Sredstva planirana u proračunu služe za podmirivanje potreba u sportu za programe prihvaćene i ugovorene za financiranje u tekućoj godini i dijelom za programe koji su od važnosti za Grad Čakovec a koji služe zadovoljavanju programa čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti prilikom donošenja programa javnih potreba u sportu. Prihvaćeni i ugovoreni programi održavaju se sukladno planu a povećanje tekućih donacija sportskim društvima se odnosi na nepredviđene programe.

Raspored sredstava odnosi se na sljedeće:

  Plan Izmjene
Izdaci za sport i rekreaciju – ostalo 250.000,00 325.000,00

 

 Točka 2. ODRŽAVANJE REKREACIJSKO-SPORTSKIH OBJEKATA – pozicija proračuna 1027A100004

 Sredstva koja se odvajaju za ovu namjenu koriste se za tekuće održavanje sportskih objekata. Namjena sredstava za održavanje rekreacijsko-sportskih objekata odnosi se na sljedeće:

  Plan Izmjene
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.625.000,00 2.250.000,00
Kapitalne pomoći u kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 750.000,00 400.500,00

 

Točka 3. SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA, pozicija Proračuna 1027A100005, 38115:

 Povećanje se odnosi na troškove proizašle iz kandidature Čakovca za Europski grad sporta. Postupak kandidature vodi i interese grada zastupa lobistička tvrtka CBBS čije usluge predstavljaju neplanirani trošak u iznosu od 29.935,66 kn, što je i razlog povećanja proračunske stavke.

  Plan Izmjene
Sufinanciranje sportskih manifestacija 230.000,00 254.000,00

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018 . do 10. prosinca 2018.