Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora

0
417

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. svibnja 2022. do 19. lipnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

U svrhu usklađenja odredbi Odluke o zakupu poslovnih prostora (Službeni glasnik Grada Čakovca 6/13, 7/14, 1/15, 5/16, 2/20 i 7/20) sa odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 112/18), Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Ministarstva državne imovine, KLASA: 372-01/19-01/186, URBROJ: 536-02/01-19-02., a sukladno odredbama čl. 35. st. 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), potrebno je donijeti predočenu Odluku.

Brojni zakonski i podzakonski propisi stupili su na snagu od donošenja Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 7/11 1/15 i 5/20) te je postojeću odluku potrebno uskladiti sa zakonskim promjenama. Također, predmetnom odlukom reguliraju se oblici raspolaganja koji do sada nisu bili regulirani općim aktom, već samo zakonskim propisima.
Sukladno brojnim zakonskim i podzakonskim propisima koji su stupili na snagu od donošenja Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca pa do danas, trebalo je na cjelovit i sistematičan način urediti upravljanja i raspolaganja nekretninama, a koji već nisu regulirani, u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca. U svim onim slučajevima za koje posebnim zakonom za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano drugačije, ovom se Odlukom na odgovarajući način implementiraju rješenja koja za upravljanje i raspolaganje imovinom u svom vlasništvu propisuje Republika Hrvatska.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. svibnja 2021. do 19. lipnja 2022.