Odluku o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu

0
1166

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. listopada 2016. do 15. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Dana 31. svibnja 2015. održani su izbori za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu te su izabrani sljedeći kandidati: Josip Petrović, Josip Levačić, Zdenko Kalanjoš, Neven Petrović, Zdravko Oršuš, Slobodan Horvat, Dario Ignac, Ivan Ignac, Marinko Muršić, Danijel Petrović, Davor Horvat, Samir Ignac, Željko Muršić, Krešo Muršić i Damir Novak.

Istog dana održani su izbori za predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu te je za predstavnika izabran Đorđe Grković.

Sukladno članku 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN RH 155/02 47/10, 80/10, 93/11), jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine. U skladu sa navedenom odredbom Ustavnog zakona, člankom 62. stavak 2 Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće osigurava sredstva za rad Vijeća nacionalne manjine i pripadnika nacionalne manjine. S osnova navedenog, financiranje Vijeća nacionalne manjine uređeno je odlukom Gradskog vijeća koja se donosi za svaku proračunsku godinu. Sukladno čl. 34. Ustavnog zakona na predstavnika nacionalne manjine te njegove ovlasti o obveze odgovarajuće se primjenjuju odredbe Ustavnog zakona kao i za Vijeća nacionalnih manjina.

Sukladno čl. 57., 58. i 62. Statuta Grada Čakovca Vijeće nacionalne manjine i predstavnik imaju pravo biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo. Gradonačelnik je obavijestio članove vijeća i predstavnika srpske nacionalne manjine.

Prijedlogom Odluke uređuje se način financiranja rada i programa Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca i predstavnika srpske nacionalne manjine te se utvrđuju kriteriji za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Čakovca za financiranje rada i programa Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika srpske nacionalne manjine.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. studenog 2016. do 15. studenog 2016.