Nacrt Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. godine

0
1623

Ovo savjetovanje je otvoreno od 18. ožujka 2016. do 18. travnja 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Grad Čakovec je u ožujku 2016. izradio dokument Nacrt Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. čijoj izradi je prethodio niz od 12 radionica s pročelnicima i službenicima gradske uprave, stručnom javnošću, povezanim institucijama i udrugama i partnerima po pojedinim sektorima.

Nacrt Strategije je izradila radna skupina koju je vodila tvrtka Bercon d.o.o. Odabir tvrtke Bercon d.o.o. nastao je kao rezultat provedenog istraživanja tržišta, pri čemu je traženi uvjet za dodjeljivanje poslova modeliranja procesa strateškog planiranja i izrade Strategije razvoja bio da provoditelj navedenih poslova bude osoba s visokom stručnom spremom, educirana za strateško planiranje i izradu strateških planova razvoja JLS, te s referencama u vođenju projekata strateškog planiranja u JLS. Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca prethodnog razdoblja također je izradila tvrtka Bercon d.o.o.

Izrada osnovne analize, kao i dijela poslova koji se odnosi na analizu izvršenja Strateškog plana gospodarskog razvoja prethodnog razdoblja, napravljena je vlastitim kapacitetima Grada Čakovca.

Polaznu osnovu za planiranje razvoja činio je Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca za razdoblje od 2005.g. s proširenim sagledavanjem razvoja na sve segmente života Grada Čakovca. Početkom 2013.godine izrada Strategije razvoja započela je izradom analize izvršenja Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca za razdoblje od 2005.godine ciljano do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i prikupljanjem podataka o stanju u lokalnom, hrvatskom i europskom okruženju, te o okolnostima koje utječu na sustav Grada. Nakon provedenih lokalnih izbora 2013.godine, a na temelju postavljenih ciljeva koji su utvrđeni u izbornom programu, gradonačelnik Kovač sa svojim zamjenicima nastavio je izradu Strategije u bliskoj suradnji s partnerima iz okruženja.

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Nacrtu Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Analiza stanja administrativnog područja Grada Čakovca

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da u donošenju Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. godine, pristupimo uzimajući u obzir i Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Strategije i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 18. ožujka 2016. do 18. travnja 2016.