Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.

0
1244

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. studenog 2016. do 18. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu, donosi u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i javna rasvjeta).

Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu obvezatno se utvrđuje:

  • opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
  • iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa, s naznakom izvora financiranja.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. studenog 2016. do 18. studenog 2016.