Nacrt prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017.

0
1520

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. listopada 2016. do 15. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

U prijedlogu Proračuna Grada Čakovca za 2017., s projekcijom Proračuna za 2018 – 2019., planirana su sredstva za financiranje političkih stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Čakovca, u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.

Člankom 3. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN RH 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 – u daljnjem tekstu Zakona), propisano je da sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupe birača iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi.

Člankom 4. st. 2. navedenog Zakona pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača.

Člankom 5. Zakona propisano je da se sredstva raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nakon konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju ostaju političkoj stranci kojoj je član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pripadao u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukoliko nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, postane član političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostaju tom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača.

Za svakog izabranog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno čl. 7. Zakona raspoređena sredstava doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

U Gradskom vijeću Grada Čakovca koje broji 21 član, mandate dijeli 11 političkih stranaka kako slijedi:

 • Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP – 6 člana
 • Hrvatska seljačka stranka – HSS – 1 člana
 • Hrvatska stranka umirovljenika – HSU – 2 člana
 • Hrvatska narodna stranka – HNS – 2 člana
 • Međimurski demokratski savez – MDS – 1 član
 • Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 2 člana
 • Hrvatska socijalna liberalna stranka – HSLS – 1 član
 • Hrvatska demokršćanska stranka – HDS – 1 član
 • Hrvatski laburisti – 3 člana
 • Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku – 1 član
 • Kandidat liste grupe birača – 1 član.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava u visini od 1.843,32 kuna. Naknada za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola (žene) utvrđena je u iznosu od 184,33 kune.

Naknadu za članice Gradskog vijeća ostvaruju slijedeće političke stranke:

 • Hrvatska stranka umirovljenika – za 1 članicu
 • Socijaldemokratska partija Hrvatske – za 3 članice
 • Hrvatska seljačka stranka – za 1 članicu
 • Hrvatska demokratska zajednica – za 2 članice

U nastavku se daje Tabelarni prikaz rasporeda sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2017.:

STRANKA BROJ SREDSTVA
čl. vijeća (muškarci i žene) žene čl. vijeća žene dodatak UKUPNO
SDP 6 3 11.059,89 552,99 11.612,88
HSS 1 1 1.843,32 184,33 2.027,65
HSU 2 1 3.686,64 184,33 3.870,97
HNS 2 0 3.686,64 0 3.686,64
MDS 1 0 1.843,32 0 1.843,32
Hrvatski laburisti 3 0 5.529,96 0 5.529,96
HDZ 2 2 3.686,64 368,66 4.055,30
HSLS 1 0 1.843,32 0 1.843,32
HDS 1 0 1.843,32 0 1.843,32
Hrast 1 0 1.843,32 0 1.843,32
Kandidat liste grupe birača 1 0 1.843,32 0 1.843,32
UKUPNO 21 7 38.709,69 1.290,31 40.000,00

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. listopada 2016. do 15. studenog 2016.