Nacrt prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca

0
1633

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Člankom 61. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovane mjesne odbore dužne su provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora. Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo. U skladu sa navedenim odredbom Zakonom potrebno je donijeti Odluku o provedbi izbora članova vijeća mjesnih odbora i drugih oblika mjesne samouprave prema odgovarajućoj primjeni Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/12, 121/16).

Članovi vijeća mjesnih odbora odnosno gradskog kotara, temeljem odredbe st. 4 članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od 4 godine, primjenom razmjernog izbornog sustava, a postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora odnosno gradskog kotara uređuje Gradsko vijeće predočenom odlukom, prema odgovarajućoj primjeni odredaba Zakona o lokalnim izborima.

Predočenom odlukom osobito je potrebno propisati:

  • nadležna izborna tijela za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara i ovlasti tog tijela,
  • utvrđivanje rokova za raspisivanje izbora i izbornih radnji,
  • postupak kandidiranja i broj potpisa za nezavisne kandidacijske liste,
  • način objave kandidacijskih lista,
  • zaštitu izbornog prava,
  • troškove izbora.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017.