Nacrt prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca

0
1666

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Člankom 61. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovane mjesne odbore dužne su provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora. Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo. U skladu sa navedenim odredbom Zakonom potrebno je donijeti Odluku o provedbi izbora članova vijeća mjesnih odbora i drugih oblika mjesne samouprave prema odgovarajućoj primjeni Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/12, 121/16).

Članovi vijeća mjesnih odbora odnosno gradskog kotara, temeljem odredbe st. 4 članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od 4 godine, primjenom razmjernog izbornog sustava, a postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora odnosno gradskog kotara uređuje Gradsko vijeće predočenom odlukom, prema odgovarajućoj primjeni odredaba Zakona o lokalnim izborima.

Predočenom odlukom osobito je potrebno propisati:

  • nadležna izborna tijela za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara i ovlasti tog tijela,
  • utvrđivanje rokova za raspisivanje izbora i izbornih radnji,
  • postupak kandidiranja i broj potpisa za nezavisne kandidacijske liste,
  • način objave kandidacijskih lista,
  • zaštitu izbornog prava,
  • troškove izbora.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017.

Long term effects of viagra kamagra review does viagra make women horny