Nacrt prijedloga Odluke o porezima

0
1861

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Počevši od 01. siječnja 2017. godine Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 117/93, 69/97 – čl. 28 Zak. o por. na pr. nekretnina, 33/00, 73/00, 127/00 – čl. 172. toč. 11 Općeg por. zak., 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16) više ne regulira područje lokalnih poreza.  Posljednjim izmjenama Zakona sve odredbe koje se odnose na lokalne poreze, brisane su.

Od 01. siječnja 2017. godine lokalni porezi regulirani su Zakonom o lokalnim porezima (NN RH br. 115/16). Navedeni Zakon od dosadašnjih je lokalnih poreza ukinuo porez na tvrtku, te definirao obvezu jedinica lokalne samouprave uvođenja i naplate poreza na nekretnine.   Odredbe vezane uz porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018.

Temeljem Zakona o lokalnim porezima jedinice lokalne samouprave koje imaju ustrojenu evidenciju plaćanja komunalne naknade dužne su, temeljem iste, ustrojiti i voditi evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Nadležne institucije koje su vlasnici podataka koji utječu na oporezivanje dužne su s jedinicama lokalne samouprave uspostaviti elektronički sustav za razmjenu podataka najkasnije do 31. prosinca 2017.

Do 31. ožujka 2017. Državna geodetska uprava, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo financija, Porezna uprava, dostavit će jedinicama lokalne samouprave, jednokratno, bez naknade, podatke potrebne za ustroj i ažuriranje evidencije poreza na nekretnine.

Do 30. lipnja 2017. predstavničko tijelo obvezno je donijeti  Odluku koja će regulirati sve zakonom utvrđene parametre potrebne za naplatu poreza na nekretnine. Navedenu je odluku potrebno dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza.

Naplata poreza na nekretnine počinje od 01. siječnja 2018. godine. Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu, a prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i ono je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze.

Slijedom navedenog Grad Čakovec donosi novu Odluku o porezima koja u odnosu na dosadašnju Odluku o porezima ne sadrži odredbe koje se odnose na porez na tvrtku, a uvodi se porez na nekretnine. U odnosu na dosadašnju Odluku korigirane su i neke odredbe koje se odnose na porez na potrošnju (usklađivanje s terminologijom Zakona o lokalnim porezima)  i porez na javne površine (ukida se besplatno korištenje javne površine u političke svrhe).

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017.