Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Grada Čakovca

0
1746

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Odredbe članaka 7., 8., 16. i dr. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN RH 78/15 – dalje u tekstu: Zakon, stupio na snagu 23. srpnja 2015.) i odredbe Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN RH 114/15 i 122/15 – dalje u tekstu: Pravilnik) uvodi nove, u sadržaju prijedloga Odluke opisane poslove u djelokrug poslova Grada Čakovca kao velikoga grada kroz Informacijski sustava tržišta nekretnina „eNekretnine“ koji je temeljem Zakona izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.  „eNekretnine“ su geo-informatička baza što znači da će u svojoj punoj funkcionalnosti sadržavati grafičke i numeričke podatke. Ti se podaci naslanjaju na ISPU – Informacijski sustav prostornog uređenja. Uz podatak o ostvarenoj cijeni nekretnine, sustav će davati i podatke o lokaciji tj. prostorno planske uvjete za lokaciju na kojoj se nekretnina nalazi.

Podatke u bazi evaluiraju službenici upravnog tijela na gradskoj razini (prikupljanje, unos i evaluacija), uz stručne upute procjeniteljskih povjerenstava. Povjerenstva temeljem prikupljenih podataka kreiraju cjenovne blokove, (u planu približnih vrijednosti formiraju se cjenovni blokovi na osnovi približnih vrijednosti zemljišta, Plan približnih vrijednosti je kartografski prikaz cjenovnih blokova na području Grada Čakovca)  i izrađuju godišnje izvješće o tržištu nekretnina na svom području koje se javno objavljuje. Stručnu i administrativno-tehničku podršku povjerenstvu pruža upravno tijelo grada.

Sustav sadrži podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrstu nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište, postignute cijene itd.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

  1. cjenovni blokovigrupe su katastarskih čestica koje prema lokalnim uvjetima na tržištu nekretnina postižu sličnu cijenu
  2. evaluacijapodataka obuhvaća evidentiranje obilježja koja utječu na vrijednost nekretnine, evidentiranje daljnjih obilježja nekretnine i evidentiranje drugih obilježja u ovisnosti o osobitostima lokalnog tržišta nekretnina u zbirku kupoprodajnih cijena te izvođenje nužnih podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena

obilježja koja utječu na vrijednost nekretnine (obilježja nekretnine) jesu pravna i stvarna svojstva nekretnine kao kategorija zemljišta, namjena površina, način korištenja i uređenje površina, prava i tereti koji utječu na vrijednost, doprinosi i priključci, akti o gradnji, položajna obilježja, vrijeme čekanja, predvidivi ostatak održivog vijeka korištenja i daljnja obilježja nekretnine.

Radi se o novim poslovima iz područja procjene vrijednosti nekretnina za koja su potrebna znanja iz više područja. Potrebna je i odgovarajuća informatička i uredska oprema zato što se strankama izdaju izvadci iz eNekretnina Grada Čakovca koji mogu biti alfanumerički, grafički ili stranke mogu zahtijevati plotanje.

Ocjena sredstava potrebnih za provođenje odluke, te način kako će se osigurati

S obzirom da poslove obavljaju postojeći službenici s postojećom opremom u postojećem prostoru za rad, za sada nije planirano osiguranje novih sredstava u proračunu Grada Čakovca.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017.