Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca

0
1591

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

U skladu sa člankom 3. Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010) mreža osnovnih škola, na područjima za koje se donosi, obuhvaća ustanove koje obavljaju osnovnoškolsku djelatnost, sa svim objektima matičnih i područnih škola kao i izmještenim objektima u kojima se provodi obvezno osnovno školovanje, uz određivanje pripadajućega upisnog područja s kojega je djeci omogućeno pohađanje osnovne škole.

Mreža osnovnih škola ustrojava se na način da zadovoljava iskazane potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje, udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mjerila propisane navedenim pedagoškim standardom.

Prema članku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/2010, 150/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), mrežu za svoje područje predlažu osnivači škola. Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju prijedloga osnivača, a uz mišljenje Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, izrađuje konačan prijedlog mreže za područje Republike Hrvatske koju potom donosi Vlada Republike Hrvatske.

Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je 24. rujna 2009. godine Prijedlog mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca. Prijedlog je upućen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Vlada Republike Hrvatske donijela je 2. lipnja 2011. Odluku o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 70/2011) za cijelu Republiku Hrvatsku.

Prijedlog mreže osnovnih škola potrebno je usklađivati s novonastalim uvjetima uzrokovanim, na primjer, imenovanjem novih ulica u Čakovcu koje je potrebno dodati u upisna područja škola, izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili povećanjem/smanjenjem broja učenika u pojedinoj školi što iziskuje promjenu upisnih područja. Zbog spomenutih je razloga Prijedlog mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca mijenjan, dopunjavan i ažuriran na sjednicama Gradskog vijeća Grada Čakovca 8. svibnja 2012., 21. veljače 2013., 21. ožujka 2013. te 12. veljače 2015. godine.

S obzirom na to da je od donošenja spomenutog Prijedloga u Čakovcu imenovano nekoliko novih ulica, primjerice ulice Jurice Muraia, Ulica hrvatskih branitelja, Međimurskih branitelja itd., upisna područja osnovnih škola potrebno je nadopuniti nazivima novoimenovanih ulica.

Mrežu osnovnih škola potrebno je usklađivati s demografskim kretanjima područja za koje se mreža utvrđuje. Nakon provedene analize prikupljenih podataka o broju djece koja će prema upisnim područjima osnovnu školu upisivati tijekom predstojećih šest (6) godina, odnosno od školske godine 2017./2018. do šk. god. 2022./2023. uvidjelo se da je potrebno promijeniti upisna područja I. OŠ Čakovec, II. OŠ Čakovec i III. OŠ Čakovec. Naime, broj učenika II. OŠ Čakovec u sljedećem će se razdoblju povećavati, dok će se broj učenika I. OŠ Čakovec i III. OŠ Čakovec smanjivati pa je neke ulice iz upisnog područja II. OŠ Čakovec potrebno staviti u upisno područje I. OŠ i III. OŠ Čakovec.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017.