Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

0
1247

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. studenog 2016. do 18. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Prema odredbama Zakona o cestama (NN RH 84/11, 18/13, 24/13, 54/13, 148/1392/14), upravljanje, održavanje i građenje nerazvrstanih cesta je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalaze. Grad Čakovec je donio Odluku o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 7/13 i 1/14) koju je trebalo dopuniti jedinstvenom bazom podataka o nerazvrstanim cestama na svom području – Registrom gradskih i nerazvrstanih cesta Grada Čakovca.

Prema odredbama Zakona o cestama, jedinice lokalne samouprave vode jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svom području, a sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama propisuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva. Kako do vremena pisanja ovog akta nadležni ministar nije propisao sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama, Grad je za potrebe upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i evidentiranja u katastarskom operatu u skladu s Zakonom o cestama i ispunjavanja uvjeta procedure prilikom javljanja na natječaje prema EU i drugim fondovima izradio Registar gradskih i nerazvrstanih cesta Grada Čakovca kao bazu jedinstvenu podataka kojom obuhvaća sve važne podatke neophodne za svaku cestu zasebno.

Financijska sredstva za poslove iz članka 5. ove Odluke osigurati će se u gradskom proračunu ili iz drugih izvora.

Registrom su obuhvaćene nerazvrstane ceste na područje Grada Čakovca, za četrnaest (14) naselja: Žiškovec, Slemenice, Kištanovec, Novo Selo Rok, Mačkovec, Mihovljan, Čakovec, Savska Ves, Ivanovec, Totovec, Novo Selo na Dravi, Šandorovec, Kuršanec, Štefanec.

Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca vodi Upravni odjel za komunalno gospodarstvo kod kojeg je moguć uvid u Registar gradskih i nerazvrstanih cesta Grada Čakovca.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. studenog 2016. do 18. studenog 2016.