Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

0
1311

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. listopada 2016. do 18. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 16. sjednici održanoj 19. studenog 2015. donijelo je godine novu Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti, a na svojoj 18. sjednici održanoj 12. svibnja 2016., donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke ugostiteljskoj djelatnosti.

Člankom 15. predmetne odluke određeno je:

„Temeljem pisanog zahtjeva ugostitelja podnijetog najmanje 5 dana prije nastupa prigodne proslave zbog koje se traži drugačije radno vrijeme, gradonačelnik nakon pribavljanja obavijesti/mišljenja Policijske uprave međimurske i izvršenog očevida u evidencije Grada Čakovca o prijavama i predstavkama građana na rad odnosnog ugostiteljskog objekta, donosi rješenje za svaki pojedini slučaj iz članka 14. ove Odluke. Zahtjev mora biti obrazložen. Uz zahtjev, potrebno je priložiti:

  1. Presliku rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta,
  2. Dokaz da su u ugostiteljskom objektu provedene mjere za zaštitu od buke u dopuštenim razinama utvrđeno od ovlaštenih osoba uz predočenje zapisnika o izvršenom mjerenju buke u zatvorenom prostoru i na otvorenom prostoru uz ugostiteljski objekt (terasi) prema propisima o zaštiti od buke.
  3. Dokaz o podmirenju dospjelih financijskih obveza prema Gradu Čakovcu, temeljem Odluke o porezima Grada Čakovca i Zakonu o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  4. Dokaz da je u odobrenom drugačijem/produženom radnom vremenu ugostiteljskog objekta ugostitelj angažirao zaštitarsku službu za očuvanje javnog reda i mira kao i sprečavanje drugih oblika kažnjivih ponašanja u objektu i na prostoru oko ugostiteljskog objekta određenog perimetrom sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti.

Predmetni članak i ispunjenje svih uvjeta kumulativno, kod određivanja prigodnog (drugačijeg) radnog vremena odnosi se na sve vrste ugostiteljskih objekata, između ostalog i na objekte brze prehrane (fast food), restorane uređene za održavanje svečanosti i sličnih povremenih događanja za veći broj gostiju, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, slastičarnica. Iz evidencije Grada Čakovca o prijavama i predstavkama građana na rad takvih ugostiteljskog objekata, proizlazi da remećenja javnog reda i mira u takvim ugostiteljskim objektima i na takvim svečanostima nije bilo. O navedenoj izmjeni Odluke upitana je i Policijska uprava međimurska i zamoljena za mišljenje. Stav i mišljenje Policijske uprave međimurske jest da sa sigurnosnog stajališta nema zapreke da se predmetna odluka izmijeni na način da se ugostiteljski objekti iz skupine restorani uređeni za održavanje svečanosti i sličnih povremenih događanja za veći broj gostiju, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, slastičarnica i objekti brze prehrane (fast food) izuzmu iz obveze angažiranja zaštitarske službe u slučajevima iz članka 14. predmetne Odluke Grada Čakovca. Nametanje takve obaveze koja iziskuje dodatne financijske troškove, bilo bi nepravedno. Iz tog razloga i mnogih prigovora vlasnika takvih ugostiteljskih objekata potrebno je izmijeniti predmetnu Odluku Grada Čakovca.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. listopada 2016. do 18. studenog 2016.