Nacrt prijedloga odluke i proračuna Grada Čakovca za 2017. s projekcijom proračuna za 2018. – 2019.

0
1330

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2016. do 23. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 ).

Temeljem navedenog, proračun za 2017. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2018. i 2019. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnosti u izvršavanju proračuna. Naglasak se stavlja na planiranje po programima (a unutar njih po aktivnostima i projektima) a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekom nižem nivou). U pisanom obrazloženju koje prati proračun važno je utvrditi i istaknuti zakonsku podlogu te ciljeve i željene rezultate svakog pojedinačnog programa.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2016. do 23. studenog 2016.