Nacrt prijedloga odluke i plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018.

0
1338

Ovo savjetovanje je otvoreno od 16. studenog 2017. do 20. studenog 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Strategijom razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. godine (Sl. gl. Grada Čakovca broj 3/16), Strateški cilj 4 – razvoj Grada temeljen na zajednici, Prioritet M 4.5. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca; točka M 4.5.1. Mjera provedbe analize gradskih nekretnina i njihova svrhovitog, ekonomski i energetski učinkovitog korištenja uz uvjet transparentnosti; M 4.5.3. Program upravljanja gradskom imovinom, a točkom 9.4.4. – Pregled projekata i njihova svrha, 4.12. propisano je donošenje Plana upravljanja imovinom Grada Čakovca s definiranim srednjoročnim ciljevima i smjernicama upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom uvažavajući gospodarske i razvojne interese Grada.

Preporukom Državnog ureda za reviziju, Područni ured Čakovec predloženo je donošenje godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja gradskim nekretninama kojim je potrebno odrediti kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja i provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Dostupno nakon završetka eSavjetovanja.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 16. studenog 2017. do 20. studenog 2017.