Nacrt prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016.

0
1318

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2016. do 23. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

           Sredstva dugoročnog kredita za potrebe financiranja izgradnje sportske dvorane OŠ Ivanovec realizirana su djelomično tijekom 2015. godine (460.000,00 kuna) dok se sva preostala razlika do ugovorenih 8,000.000,00 kuna realizira tijekom ove godine.

Za potrebe sanacije cesta nakon izvođenja kanalizacije ugovoren je tijekom 2016. dugoročni kredit u visini 8,000.000,00 kuna. Sukladno dinamici izvedenih radova tijekom 2016. godine kredit se realizira u visini 6,280.000,00 kuna dok se razlika od 1,720.000,00 kuna planira realizirati tijekom 2017. godine.

U svrhu bržeg podmirenja dospjelih obveza za izvedene radove prema dobavljaču „Tegra“ sklopljen je s poslovnom bankom Ugovor o faktoringu temeljem kojeg je „Tegri“ u cijelosti podmiren dug u iznosu od 5,000.000,00 kuna (u studenom 2016.). Grad će nastalu obvezu prema banci podmiriti tijekom 12 mjeseci kroz jednake mjesečne rate  (2 rate glavnice u 2016., kada se plaćaju i troškovi naknade i kamata te deset rata glavnice u 2017.). Sredstva za realizaciju osigurana su proračunima za 2016. i 2017. godinu.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2016. do 23. studenog 2016.