Nacrt prijedloga o Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP Čakovec u 2017.

0
1662

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

U skladu sa člankom 7. st. 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu, donesene na sjednici Vlade Republike Hrvatske 9. veljače 2017., Gradsko vijeće Grada Čakovca dužno je, u okvirima sredstava iz točke V. Odluke Vlade RH, donijeti odluku o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode u 2017. godini navedeni su u točki V. Odluke Vlade RH, a obuhvaćaju klasifikaciju vatrogasne postrojbe prema ugroženosti, otpornosti i sposobnostima, broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta, dosadašnji prosjek financiranja te ostale rizike i dopunske aktivnosti po zapovijedima.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su, u skladu s točkom X. Odluke Vlade RH, u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe te su ta sredstva dužni koristiti prema utvrđenoj namjeni, što je navedeno u točki  VIII. spomenute Odluke Vlade RH.

Nositelj praćenja, realizacije i izvješćivanja u vezi s Odlukom o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2017. godini je Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2016. godini (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 2/2016.)

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2017. do 28. veljače 2017.