Nacrt Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2016. / 2017.

0
1219

Ovo savjetovanje je otvoreno od 1. srpnja 2016. do 5. srpnja 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014. / 2015. (Sl. gl. Grada Čakovca 5/14), prema kojoj su svi učenici s prebivalištem na području Grada Čakovca stekli pravo besplatnog korištenja udžbenika u spomenutoj školskoj godini. Prema navedenoj Odluci, učenici su na korištenje dobili sve udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a učenicima petih razreda na korištenje je predan i geografski atlas, koji se koristi četiri godine.

Grad Čakovec i Međimurska županija potpisali su 24. kolovoza 2014. (KLASA: 021-05/14-01/116, URBROJ: 2109/02-01-14-06) Sporazum o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca, kojim su uredile način sufinanciranja nabave udžbenika. Prema Sporazumu, postupak javne nabave provodila je Međimurska županija, a omjer sufinanciranja bio je sljedeći: Grad Čakovec 2/3 : Međimurska županija 1/3. Planirana vrijednost nabave ukupno 26.455 udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca iznosila je, sukladno s maloprodajnim cijenama iz Kataloga udžbenika, ukupno 1.572.510,00 kn (PDV uračunat). Provedbom postupka javne nabave prikupljene su ponude svih nakladnika te je cijena udžbenika iznosila ukupno 1.270.363,59 kuna, a ovaj je iznos, nakon što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo nabavu udžbenika za učenike iz obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade prema Odluci Vlade RH o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (NN RH 90/14), umanjen za 104.833,94 kune. Roditelji koji su prije donošenja odluka Gradskog vijeća Grada Čakovca i Skupštine Međimurske županije kupili udžbenike izvršen je, sukladno sa člankom 7. Odluke (Sl. gl. Grada Čakovca 5/14), povrat sredstava. I za povrat sredstava sufinanciranje je izvršeno u omjeru 2/3 : 1/3 pa je ukupan iznos nabavljenih udžbenika koji je sufinancirao Grad Čakovec 846.852,39 kuna. Međimurska županija ugovorom (Klasa: 602-02/14-01/12, Urbroj: 2109/02-06-14-16) je 6. svibnja 2015. prenijela vlasništvo udžbenika na Grad Čakovec, a Grad Čakovec ugovorima je vlasništvo nad udžbenicima prenio na osnovne škole.

Člankom 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN RH 27/10, 55/11 i 101/13) predviđeno je da se udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva upotrebljavaju u školi najmanje četiri (4) godine računajući i školsku godinu u kojoj su odabrani.

Na sastanku održanom u Međimurskoj županiji u svibnju 2015. osnovano je povjerenstvo sastavljeno od šest ravnatelja osnovnih škola, predstavnika Međimurske županije i Grada Čakovca, čiji je zadatak bio donijeti zaključke u vezi s daljnjim postupanjem s udžbenicima nabavljenima za školsku godinu 2014. / 2015. i s nabavom udžbenika za školsku godinu 2015. / 2016. Dana 9. lipnja 2015. doneseni su, nakon niza održanih sastanaka u vijećnici Međimurske županije i konzultacija ravnatelja sa stručnim službama u osnovnim školama, zaključci o daljnjem postupanju s udžbenicima.

Sukladno s postignutim dogovorom, svaki je učenik bio dužan vratiti sve udžbenike u školu po završetku nastavne godine. U osnovnim školama osnovane su komisije/povjerenstva za pregled i utvrđivanje stanja udžbenika, pri čemu se razlikuju dvije osnovne vrste udžbenika upotrebljavanih u prethodnim školskim godinama: opravdano uništen udžbenik (ako se utvrdi da je došlo do raspadanja udžbenika ne krivnjom učenika ili roditelja, već zbog kvalitete samog udžbenika, učenik neće izgubiti pravo na besplatno korištenje udžbenicima za sljedeću školsku godinu) te neopravdano uništen udžbenik (namjerno oštećen udžbenik, odnosno udžbenik kojem nedostaje stranica, koji je ispisan kemijskom olovkom, udžbenik koji nije vraćen školu odnosno udžbenik koji zbog bilo kojeg razloga više ne može biti upotrebljavan). Učenik koji u školu ne vrati udžbenike u zadanom roku i učenik koji vrati neopravdano uništene udžbenike gubi pravo na besplatno korištenje udžbenicima u školskoj godini 2015. / 2016. i 2016. / 2017. Isto tako, zaključeno je da će se svim učenicima s teškoćama koji u odgojno-obrazovnom radu koriste posebne udžbenike nabaviti svi potpuno novi udžbenici uzevši u obzir da većinu takvih udžbenika čine radni udžbenici. Neki udžbenici za učenike s teškoćama predviđeni su za korištenje tijekom više školskih godina, primjerice čitanka za učenike s posebnim potrebama koja se koristi od 1. do 4. razreda, pa se stoga takvi udžbenici neće nabavljati.

Početkom lipnja 2016. na sastanku svih ravnatelja osnovnih škola održanom u vijećnici Međimurske županije dogovoreno je da će se izvršiti nabava potrebnih udžbenika za učenike osnovnih škola i za školsku godinu 2016. / 2017., i to na osnovi kriterija i zaključaka koji su doneseni i primijenjeni prethodne godine.

Nakon što su utvrdile stanje udžbenika, osnovne škole izradile su narudžbu koja sadrži nazive i potrebnu količinu novih udžbenika za sljedeću školsku godinu. Većina udžbenika nabavljenih sukladno s Odlukom Gradskog vijeća Grada Čakovca iz 2014. moći će se koristiti i u školskoj godini 2016. / 2017. pa narudžbe osnovnih škola sadrže popis potrebnih udžbenika koje su učenici neopravdano uništili ili ih nisu vratili kao i udžbenike potrebne zbog povećanja broja učenika u pojedinom razredu.

Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakova prikupio je i objedinio potrebe škola za novim udžbenicima te je procijenjeni iznos nabave ukupno 2.677 potrebnih udžbenika za školsku godinu 2016./2017 ukupno 181.929,00 kuna, a važno je istaknuti da se iznos temelji na maloprodajnim cijenama iz Kataloga udžbenika.

Međimurska će županija i ove godine provoditi postupak javne nabave pa je, kao i prijašnjih školskih godina, vrlo vjerojatno da će biti postignuti određeni popusti odnosno ukupni će iznos sufinanciranja Grada Čakovca biti manji u odnosu na planirani.

Grad Čakovec sklopit će s Međimurskom županijom sporazum o sufinanciranju troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca kojim će se utvrditi kriteriji i načini ostvarivanja prava na sufinanciranje.

Za razliku od Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca iz 2014., prije čijeg su donošenja neki roditelji već kupili udžbenike i zatim u skladu s Odlukom tražili povrat sredstava od Grada Čakovca, prijedlogom ove Odluke ne predviđa se povrat sredstava roditeljima koji žele samostalno kupiti udžbenike.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 1. srpnja 2016. do 5. srpnja2016.