Nacrt Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2016.

0
1245

Ovo savjetovanje je otvoreno od 25. travnja 2016. do 3. svibnja 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

U skladu sa člankom 7. st. 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (NN RH ____), Gradsko vijeće Grada Čakovca dužno je, u okvirima sredstava iz točke V. Odluke Vlade RH (NN RH ___), donijeti odluku o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i financijskih rashoda u 2016. godini su, sukladno s točkom IV. Odluke Vlade RH, procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima, procijenjeni rashodi za materijal i energiju, procijenjeni rashodi za usluge i za ostale financijske rashode, dok se podloge za utvrđivanje računske projekcije ukupne visine rashoda za plaće i doprinose za plaće temelje na Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN RH 86/08, 61/11) te na Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN RH 28/10).

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode u 2016. godini navedeni su u točki V. Odluke Vlade RH, a obuhvaćaju klasifikaciju vatrogasne postrojbe po veličini i sposobnostima, površinu osnivača i suosnivača koju postrojba može dosegnuti u 15 minuta te broj stanovnika na toj površini koju postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato temeljem podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje), BDP po stanovniku, ukupan broj intervencija postrojbe (prosjek), dosadašnji prosjek financiranja te ostale rizike i dopunske aktivnosti po zapovijedima i nalozima.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su, u skladu s točkom X. Odluke Vlade RH, u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe te su ta sredstva dužni koristiti prema utvrđenoj namjeni, što je navedeno u točki  VIII. spomenute Odluke Vlade RH.

Nositelj praćenja, realizacije i izvješćivanja je Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 25. travnja 2016. do 3. svibnja 2016.