Izvješće Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama

0
991

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba predstavnika zainteresirane javnosti.

Preuzimanje (PDF, Unknown)