Srijeda, 27 siječnja, 2021
Naslovnica Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. lipnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga odluke i plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 16. studenog 2017. do 20. studenog 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

Ovo savjetovanje je otvoreno od 22. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Ovo savjetovanje je otvoreno od 21. prosinca 2017. do 20. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom proračuna za 2019....

Ovo savjetovanje je otvoreno od 2. studenog 2017. do 23. studenog 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2016. do 23. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. prosinca 2017. do 14. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...