Nedjelja, 11 lipnja, 2023
Naslovnica Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. listopada 2016. do 18. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. rujna 2018. do 9. listopada 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. studenog 2016. do 18. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj

Ovo savjetovanje je otvoreno od 18. rujna 2017. do 20. rujna 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...