Utorak, 20 kolovoz, 2019
Naslovnica Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Nacrt Odluke o izmjenama komunalnih odluka

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. travnja 2016. do 3. svibnja 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 23. listopada 2017. do 20. studenog 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. rujna 2018. do 9. listopada 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 21. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga odluke i proračuna Grada Čakovca za 2017. s projekcijom proračuna za 2018....

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2016. do 23. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 18. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...