Petak, 3 veljače, 2023
Naslovnica Teme Dječji vrtić

TEMA: Dječji vrtić

Nacrt Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...