Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020.

0
4390

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno članku 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19) programe javnih potreba u sportu, na prijedlog sportskih zajednica, donose jedinice lokalne samouprave zajedno s proračunom. Prijedlog programa Zajednica je dostavila 18. studenoga 2019. godine.
Sukladno tome i temeljem Proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu, Grad Čakovec donosi javne potrebe u sportu za 2020. godinu i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva u proračunu. Sredstva se sukladno Zakonu prenose na račun Zajednice koja njima nadalje upravlja. Zajednica izvještava Grad Čakovec o izvršenju programa javnih potreba a stručne službe Grada prate i nadziru korištenje i utrošak sredstava za te programe.
Sufinanciranje osnovnih uvjeta za bavljenje sportskim aktivnostima jedan je od primarnih ciljeva ovog Programa, ali cilj je i u što većoj mjeri poduprijeti financiranje vrhunskog sporta, masovnosti, poglavito djece, sportskih manifestacija i ostalih nepredvidivih a neophodnih aktivnosti klubova.
Raspodjela sredstava po programima izvršit će se na temelju provedenih javnih poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2020. godinu i sukladno aktima Zajednice sportskih udruga Čakovca temeljem kojih se vrši raspodjela sredstava.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. studenog 2019. do 02. prosinca 2019.