Nacrt prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019.

0
4052

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

U prijedlogu Proračuna Grada Čakovca za 2019., s projekcijom Proračuna za 2020 – 2021., planirana su sredstva za financiranje političkih stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Čakovca, u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.

Člankom 3. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN RH 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16, 70/17 – u daljnjem tekstu Zakona), propisano je da sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupe birača iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi.

Člankom 4. stavka 2. navedenog Zakona pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača.

Člankom 5. Zakona propisano je da se sredstva raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nakon konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju ostaju političkoj stranci kojoj je član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pripadao u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukoliko nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, postane član političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostaju tom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača.

Za svakog izabranog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 7. Zakona raspoređena sredstava doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

U Gradskom vijeću Grada Čakovca koje broji 21 član, mandate dijeli 11 političkih stranaka i 1 kandidat liste grupe birača:

 • Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP – 7 člana
 • Hrvatska seljačka stranka – HSS – 1 člana
 • Hrvatska stranka umirovljenika – HSU – 1 člana
 • Međimurski demokratski savez – MDS – 1 član
 • Hrvatski laburisti – 1 člana
 • Hrvatska narodna stranka – HNS – 4 člana
 • Hrvatska socijalna liberalna stranka – HSLS – 1 član
 • Reformisti – 1 član
 • Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 1 člana
 • Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku – 1 član
 • Živi zid – 1 član
 • Kandidat liste grupe birača – 1 član

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava u visini od 1.834,86 kuna. Naknada za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola (žene) utvrđena je u iznosu od 2.018,35 kune.

Naknadu za članice Gradskog vijeća ostvaruju slijedeće političke stranke:

 • Socijaldemokratska partija Hrvatske – za 3 članice
 • Hrvatska narodna stranka – za 3 članice
 • Hrvatska socijalno liberalna stranka – za 1 članicu
 • Živi zid – za 1 članicu.

 

U nastavku se daje Tabelarni prikaz rasporeda sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2019.:

STRANKA BROJ SREDSTVA
čl. vijeća (muškarci i žene) žene čl. vijeća

muški

čl. vijeća

žene

UKUPNO
SDP 7 3 7.339,44 6.055,05 13.394,51
HSS 1 0 1.834,86 1.834,86
HSU 1 0 1.834,86 1.834,86
MDS 1 0 1.834,86 1.834,86
Hrvatski laburisti – stranka rada 1 0 1.834,86 1.834,86
HNS 4 3 1.834,86 6.055,05 7.889,91
HSLS 1 1 2.018,35 2.018,35
Reformisti 1 0 1.834,86 1.834,86
HDZ 1 0 1.834,86 1.834,86
Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku 1 0 1.834,86 1.834,86
Živi zid 1 1 2.018,35 2.018,35
Kandidat grupe birača 1 0 1.834,86 1.834,86

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018 . do 10. prosinca 2018.