Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca

0
4604

Ovo savjetovanje je otvoreno od 09. siječnja 2020. do 24. veljače 2020. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Hrvatski sabor je 2. listopada 2019. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 98/19), koji je stupio na snagu 1.1.2020.

U skladu s promjenama proizašlih iz Zakona o sustavu državne uprave (NN RH 66/19), temeljem kojih uredi državne uprave u županijama koji su bili prvostupanjska tijela državne uprave, prestaju postojati, ovlast za nadzor zakonitosti akata više ne može biti, kao do sada podijeljena u dva stupnja (prvi stupanj uredi državne uprave i drugi stupanj središnja tijela državne uprave).

Izmjenama Zakona izmijenjene su i dodane nove odredbe koje se odnose na postupak nadzora zakonitosti općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. Dorađena su postojeća zakonska rješenja u pogledu nadzora zakonitosti općih akata s obzirom na promjene u sustavu državne uprave te prestanka postojanja ureda državne uprave u županijama koji su do sada obavljali nadzor zakonitosti općih akata u prvom stupnju.

Slijedom zakonskih izmjena nadzor zakonitosti općih akata, koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela, obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, što znači da se svaki opći akt dostavlja na nadzor resorno nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu upravno područje i zakoni na koje se akt odnosi.

Predloženom Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca mijenja se dosadašnja nadležnost ureda državne uprave u županiji, jer je dio poslova preuzela županija kao poslove državne uprave, a nadzor općih akata preuzela su nadležna tijela državne uprave.

Izvršeno je usklađenje sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18).

Uz javna priznanja dodana je i Glazbena nagrada Grada Čakovca koja se dodjeljuje apsolutnom pobjedniku/ci Međunarodnog gudačkog natjecanja „Rudolf Matz“ koje se u organizaciji Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić Čakovec“ i Hrvatskog društva gudačkih pedagoga održava svake druge godine.

Također je u Statut dodana i Povelja Grada Čakovca o kojoj odlučuje Gradonačelnik.

Izvršene su nomotehničke izmjene.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 09. siječnja 2020. do 24. veljače 2020.