Nacrt prijedloga Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela grada Čakovca

0
301

Ovo savjetovanje je otvoreno od 22. veljače 2023. do 28. veljače 2023. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Pravna osnova za donošenje predmetnog programa su:

  • Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 127/19, 57/22),
  • Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine, br. 72/20),
  • Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/21, 2/22),
  • Zahtjev Državnog inspektorata, Područnog ureda Varaždin, Ispostave Čakovec za uspostavljanje mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka na području grada Čakovca te donošenje Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, Klase: 351-02/21-10/844, Urbroj: 443-02-04-14/23-22-08

Ovim Programom se na zahtjev Državnog inspektorata, Područnog ureda Varaždin, Ispostave Čakovec utvrđuje lokacija mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka, onečišćujuće tvari koje se mjere te mjerno razdoblje u kojem će se mjerenja izvršiti.

Člankom 34. Zakona o zaštiti zraka propisano je da lokacije mjernih postaja za mjerenje kvalitete zraka određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, donosi program mjerenja razine onečišćenosti zraka i osigurava uvjete njegove provedbe.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 22. veljače 2023. do 28. veljače 2023.