Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019.

0
4300

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno članku 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) programe javnih potreba u sportu, na prijedlog sportskih zajednica, donose jedinice lokalne samouprave zajedno s proračunom. Sukladno tome i temeljem Proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu, Grad Čakovec donosi javne potrebe u sportu za 2019. godinu i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva u proračunu. Sredstva se sukladno Zakonu prenose na račun Zajednice koja njima nadalje upravlja. Zajednica izvještava Grad Čakovec o izvršenju programa javnih potreba, a stručne službe Grada prate i nadziru korištenje i utrošak sredstava za te programe.

Sufinanciranje osnovnih uvjeta za bavljenje sportskim aktivnostima jedan je od primarnih ciljeva ovog Programa, ali cilj je i u što većoj mjeri poduprijeti financiranje vrhunskog sporta, masovnosti, poglavito djece, sportskih manifestacija i ostalih nepredvidivih, a neophodnih aktivnosti klubova.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018 . do 10. prosinca 2018.