Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020.

0
4274

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno odredbi čl. 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), djelatnost socijalne skrbi obavljaju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi osiguravaju se iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a temeljem odredbe čl. 115. Zakona o socijalnoj skrbi.

Grad Čakovec, osigurava sredstva za:

  • naknadu za troškove stanovanja (najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja – do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu, sukladno Zakonu)
  • troškove ogrijeva (samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Međimurska županija
  • pomoć roditeljima za predškolski odgoj (čiji su ukupni prihodi nedostatni za podmirivanje troškova predškolskih ustanova), odnosno udomiteljima
  • jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama (koje nisu zbog trenutačnih materijalnih teškoća u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe)
  • sufinanciranje Pučke kuhinje (sukladno Zakonu, odobrava se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade te korisniku socijalne skrbi čija mjesečna primanja ne omogućuju normalno podmirivanje osnovnih životnih potreba)
  • sufinanciranje socijalnog dućana (temeljem sklopljenog Sporazuma o sufinanciranju provedbe projekta Socijalni dućan, između Grada Čakovca i Gradskog društva Crvenog križa Čakovec)
  • jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima (isplaćuje se temeljem podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o isplaćenim mirovinama u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se isplaćuje)
  • naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja (sukladno članku 137. stavku 12. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/17))
  • darivanje socijalno ugroženih obitelji privremeni smještaj beskućnika (sukladno Zakonu Grad Čakovec mora osigurati sredstva, sukladno Planu zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim vremenskim uvjetima).

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. studenog 2019. do 02. prosinca 2019.