Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017.

0
1069

Ovo savjetovanje je otvoreno od 9. studenog 2016. do 18. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno članku 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16 – u daljnjem tekstu Zakon), o pravima u sustavu socijalne skrbi odlučuju ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 117. Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i posebnom propisu u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području.

U skladu sa Zakonom Grad Čakovec donosi Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017. te za njegovo provođenje osigurava sredstva u svom proračunu.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 9. studenog 2016. do 18. studenog 2016.