Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.

0
4667

Ovo savjetovanje je otvoreno od 21. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca za 2020. i to za:

 1. Nerazvrstane ceste
 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 3. Javna parkirališta
 4. Javne garaže
 5. Javne zelene površine
 6. Građevine i uređaji javne namjene
 7. Javna rasvjeta
 8. Groblja i krematoriji na grobljima
 9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Program gradnje sadrži:,

 • iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti i poslova.
 • opis poslova s procjenom troškova potrebnim za ostvarenje projekata gradnje komunalne infrastrukture.

Program se donosi u skladu sa izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenje infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima financiranja njezina građenja.

Program građenje sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbu stručnog nadzora i provedbe, vođenje projekta građenja. Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene kom. usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova EU, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i donacija.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 21. studenog 2019. do 02. prosinca 2019.

Las Farmacias De La Comunidad Distribuir?N Mascarillas Gratis A Mayores De 65 A?Os Y Colectivos De Riesgo avanafil generico la justicia suspendi? la venta de misoprostol bajo receta en farmacias