Nacrt prijedloga Odluke o porezima

0
4507

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. rujna 2020. do 07. listopada 2020. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Odluka o porezima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/17, 5/17, 5/18 i 5/20) usklađuje se sa Uputom Ministarstva financija, Porezna uprava – Središnji ured od 4. lipnja 2020.

Odluka Grada Čakovca sadržavala je odredbe kao npr. vezano za porez na potrošnju (a temeljem Zakona o lokalnim porezima) gdje lokalne jedinice propisuju (samo) visinu stope poreza na potrošnju i nadležnost poreznog tijela za utvrđivanje i naplatu poreza (u slučaju Grada Čakovca – Upravni odjel za financiranje). Odluka Grada je, uz navedene propisane odredbe, sadržavala i neke druge koje se odnose na porez na potrošnju (tko je obveznik poreza na potrošnju, koja je osnovica za obračun poreza, što se smatra bezalkoholnim pićem u smislu obračuna poreza na potrošnju, itd.). Sve ove dodatne odredbe bile su sadržane u Odluci Grada temeljem brojnih upita obveznika za detaljnije pojašnjenje obračuna poreza na potrošnju. Sukladno Uputi Ministarstva financija ove se odredbe brišu iz Odluke.

Također, temeljem navedene Upute, Odluka Grada korigira se i u dijelu poreza na korištenje javnih površina. Odlukom se utvrđuje definicija što se smatra javnom površinom, visina, način i uvjeti plaćanja za korištenje javnih površina, kao i  nadležno porezno tijelo.

Što se tiče odgode, obročne otplate ili oslobođenja od obveze plaćanja lokalnih poreza u vrijeme kada nastupe neke posebne okolnosti (kao što su okolnosti uzrokovane epidemijom virusa COVID-19): za postupke utvrđivanja i naplate lokalnih poreza te druga postupovna pitanja, koja nisu uređena Zakonom o lokalnim porezima, primjenjuje se zakon kojim je cjelovito uređen porezni postupak – Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), te se odredbe vezano uz gore navedeno, ne navode u odlukama lokalnih jedinica. Na temelju Općeg poreznog zakona donesen je i Pravilnik o provedbi općeg poreznog zakona (NN 45/19, 35/20 i 43/20) koji detaljnije pojašnjava odredbe Zakona. Postupanje po pitanjima poreza u skladu s navedenim propisima obvezno je za Poreznu upravu, ali i za lokalne jedinice (u dijelu lokalnih poreza) te nije potrebno da jedinice  u svojim odlukama propisuju ono što je definirano navedenim Zakonom i Pravilnikom.

Opći porezni zakon i Pravilnik o provedbi općeg poreznog zakona imali su tijekom 2020. godine po dvije izmjene, a obje su se odnosile na postupanje u posebnim okolnostima (uzrokovanim epidemijom virusa COVID-19). Navedenim izmjenama Općeg poreznog zakona definirano je plaćanje poreza u posebnim okolnostima (NN 32/20) te je, uz definiciju što se podrazumijeva pod posebnim okolnostima, navedeno da se u slučaju da „…posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, dospijeće poreznih obveza nastalih i/ili dospjelih, može odgoditi i/ili se može odobriti njihova obročna otplata. Za vrijeme odgode i obročne otplate ne obračunavaju se kamate i zastara ne teče“.

U NN 42/20 objavljena je daljnja dopuna Općeg poreznog zakona gdje se propisuje da se „…obveznika može u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza, ako je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela obvezniku rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan“.

Zbog svega navedenog, donosi se nova Odluka o lokalnim porezima Grada Čakovca, koja sadrži odredbe sukladno Uputi Ministarstva financija, Porezna uprava – središnji ured, od 04. lipnja 2020. godine. Odredbe koje se odnose na stopu prireza porezu na dohodak, stopu poreza na potrošnju i visine poreza na korištenje javne površine, ostaju nepromijenjene u odnosu na dosadašnju Odluku o porezima Grada Čakovca.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. rujna 2020. do 07. listopada 2020.