Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2019.

0
4364

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. veljače 2019. do 14. ožujka 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

U skladu sa člankom 7. st. 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (NN 2/2019), Gradsko vijeće Grada Čakovca dužno je, u okvirima sredstava iz točke V. Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini (NN 2/2019), donijeti odluku o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje minimalnih financijskih standarda kao temelja za planiranje pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi u 2019.  godini navedeni su u točki V. Odluke Vlade RH, a obuhvaćaju temeljna sredstva, klasifikaciju postrojbe prema ugroženosti, sposobnosti i otpornosti, broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta, površinu osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta, dosadašnji prosjek financiranja te ostale rizike i dopunske aktivnosti po zapovijedima.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su, u skladu s točkom X. Odluke Vlade RH, u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe te su ta sredstva dužni koristiti prema utvrđenoj namjeni, što je navedeno u točki  VIII. spomenute Odluke Vlade RH.

Nositelj praćenja, realizacije i izvješćivanja u vezi s Odlukom o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2019. godini je Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2018. godini (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/2018.).

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. veljače 2019. do 14. ožujaka 2019.