Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.

0
4652

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

A101801 Nerazvrstane ceste 2.000.000,00 2.400.000,00
A101802 Sanacija poljskih puteva 300.000,00 300.000,00
A101803 Sanacija parkirališta 30.000,00 94.114,50
A101815 Zimska služba 745.000,00 300.000,00
A101824 Trošak stanice za tehnički pregled 55.000,00 60.000,00
  UKUPNO 1. 3.130.000,00 3.154.114,50
2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
A101803 Sanacija nogostupa 50.000,00 0,00
A101805 Strojno čišćenje 59.375,00 59.375,00
UKUPNO 2. 109.375,00 59.375,00
3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA
A101827 Sanacija kanala oborinskih voda 300.000,00 200.000,00
A101803 Sanacija i čišćenje slivnika 70.000,00 40.885,50
  UKUPNO 3. 370.000,00 240.885,50
4. ODRŽAVANJE JAVNIH  ZELENIH POVRŠINA
A101805 Održavanje javnih zelenih površina 3.714.702,50 3.847.054,30
A101821 Perivoj Zrinskih 300.000,00 200.000,00
  UKUPNO 4. 4.014.702,50 4.047.054,30
5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE
A101806 Održavanje i nabava urbane opreme 800.000,00 760.000,00
A101834 Interventni radovi 400.000,00 480.000,00
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 276.000,00 280.000,00
A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina 220.000,00 195.000,00
A101813 Radovi po nalogu komunalnog redarstva 100.000,00 100.000,00
A101816 Prevencija – promet i Vijeće 109.500,00 120.500,00
A101817 Osiguranje imovine – izvanugovorna odogovornost na javnim površinama 30.000,00 30.000,00
A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 50.000,00 50.000,00
A101819 Gradski prijevoz 50.000,00 40.000,00
A101831 Javni radovi – troškovi plaća 702.500,00 691.654,00
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija 650.000,00 600.000,00
  UKUPNO 5. 3.388.000,00 3.347.154,00
6. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA 1.468.122,00 1.468.122,00
  UKUPNO 6. 1.468.122,00 1.468.122,00
7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA  
A101805 Strojno čišćenje 100.000,00 404.406,20
A101805 Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpadaka sa zelenih i javnih površina 575.922,50 629.164,50
A101805 Čišćenje snijega 150.000,00 60.000,00
  UKUPNO 7. 825.922,50 1.093.570,70
8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete
Energija 550.000,00 550.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,00 150.000,00
A101812 Iluminacija Grada 350.000,00 250.000,00
A101837 Modernizacija javne rasvjete 1.544,000,00 1.544,000,00
A101838 Projekt Dynamic Light 0,00 43.900,00
UKUPNO 8. 2.594.000,00 2.537.900,00
UKUPNA REKAPITULACIJA Izmjena i dopuna Programa 2019. 2. Izmjena i dopuna Programa 2019.
1. Održavanje nerazvrstanih cesta 3.130.000,00 3.154.114,50
2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 109.375,00 59.375,00
3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 370.000,00 240.885,50
4. Održavanje javnih zelenih površina 4.014.702,50 4.047.054,30
5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 3.388.000,00 3.347.154,00
6. Održavanje groblja i krematorija unutar groblja 1.468.122,00 1.468.122,00
7. Održavanje čistoće javnih površina 825.922,50 1.093.570,70
8. Održavanje javne rasvjete 2.594.000,00 2.537.900,00
UKUPNO 15.900.122,00 15.948.176,00

 

Napomena; Iznos iz Proračuna uvećan je za prihod grobne naknade

           

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. studenog 2019. do 02. prosinca 2019.